Thư Viện Học Liệu Mở Việt Nam

Khám phá 22.214 tài liệu, 523 tuyển tập từ 12.140 tác giả
Tài liệu Tiêu biểu
Tác giả Tiêu biểu
Bộ môn vi sinh vật, khoa sinh học, Đại học khoa học tự nhiên, ĐH Quốc Gia Hà Nội
Jordan Creek Plaza PO Box 490 Solon, IA 52333
Khoa khí tượng thủy văn và hải dương học, Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam
Department of Chemistry University of Utah
Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh

Hỗ trợ phát triển: