Thư Viện Học Liệu Mở Việt Nam

Khám phá 22.215 tài liệu, 524 tuyển tập từ 12.140 tác giả
Tài liệu Tiêu biểu
Tác giả Tiêu biểu
Carnegie Mellon University, School of Computer Science
Bộ môn vi sinh vật, khoa sinh học, Đại học khoa học tự nhiên, ĐH Quốc Gia Hà Nội
Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam
Khoa khí tượng thủy văn và hải dương học, Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
Center for Biodiversity and Conservation, American Museum of Natural history
Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh

Hỗ trợ phát triển: