NHẬN THỨC VỀ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Hội đồng trường tại các trường Cao đẳng, Đại học bao gồm những ai? Hội đồng trường tại các trường Cao đẳng, Đại học có chức năng và ...

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP CẢI TIẾN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM HỌC LIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Từ thời xa xưa đến nay việc giáo dục chiếm vị trí và vai trò rất quan trọng trong sự phát triển con người của một quốc gia, ...

Chiến lược phát triển ổn định của Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ

Trung tâm Học liệu trường Đại học Cần Thơ (TTHL, ĐHCT) được tổ chức Atlantic Philanthropies (AP) Mỹ tài trợ và đưa vào hoạt động từ tháng 4/2006. ...

Mất sữa tạm thời có nguy hiểm không?

Mất sữa tạm thời nguy hiểm như thế nào đến sức khỏe của mẹ và con

Bàn về chữ Đạo trong Văn

Người xưa có câu: Tiên Học Lễ, Hậu Học Văn Khi viết bài này, Viết Chơi Xơi Chữ (Vitchoi) khá buồn vì không thể đặt cái chữ ĐẠO ...

HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN, HỌC ĐỂ CÓ TRÍ TUỆ VÀ ĐÓ MỚI XỨNG ĐÁNG LÀ MỘT CON NGƯỜI!

Với mười mấy môn học, môn nào cũng yêu cầu học bài, làm bài, đào sâu suy nghĩ, tìm tòi, thời gian đâu để học những thứ khác? ...

Lọc theo
Tất cả ngôn ngữ