Tài liệu

Bộ Công an (Việt Nam)

Social Sciences

Bộ Công an là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn xã hội; phản gián; điều tra phòng chống tội phạm; phòng cháy chữa cháy và cứu hộ; thi hành án hình sự, thi hành án không phải phạt tù, tạm giữ, tạm giam; bảo vệ, hỗ trợ tư pháp; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Bộ Công an là cơ quan quản lý Lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam.

Công an hiệu

Hệ thống Tổ chức

Hệ thống tổ chức được tổ chức thành 4 cấp, bao gồm:

1. Bộ Công an;

2. Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

3. Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

4. Công an xã, phường, thị trấn.

Cơ cấu tổ chức của Bộ

Lãnh đạo Bộ

Bộ trưởng

* Đại tướng Lê Hồng Anh, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương.

Thứ trưởng

1. Nguyễn Khánh Toàn, TS, Thượng tướng, Thứ trưởng Thường trực, Đại biểu Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương;

2. Lê Thế Tiệm, TS, Thượng tướng; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương;

3. Nguyễn Văn Hưởng, Thượng tướng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương;

4. Trần Đại Quang, GS, TS, Trung tướng, Ủy viên Bộ Chính Trị BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam,

5. Đặng Văn Hiếu, Trung tướng, Ủy viên BCHTƯ Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương;

6. Bùi Văn Nam, Trung tướng, Ủy viên BCHTƯ Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương;

7. Lê Quý Vương, Trung tướng, Tiến sỹ, Ủy viên BCHTƯ Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương;

8. Phạm Minh Chính, PGS.TS, Trung tướng, Ủy viên BCHTƯ Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương;

9. Tô Lâm, PGS.TS, Trung tướng, Ủy viên BCHTƯ Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương;

10. Phạm Quý Ngọ, Trung tướng, Ủy viên BCHTƯ Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương.

Đơn vị trực thuộc Bộ trưởng (Khối V)

* Văn phòng Bộ (V11) - Chánh Văn phòng: Thiếu tướng Nguyễn Danh Cộng

* Vụ Hợp tác Quốc tế (V12) - Vụ trưởng: Thiếu tướng Trần Gia Cường

* Viện Chiến lược và Khoa học Công an (V21) - Viện trưởng: Thiếu tướng Bùi Quảng Bạ

* Vụ Pháp chế (V19) - Vụ trưởng: Thiếu tướng GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh

* Cục Tài chính (V22) - Cục trưởng: Đại tá Nguyễn Tiến Bền

* Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (V28) - Cục trưởng: Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận

* Thanh tra Bộ Công an (V24) - Chánh Thanh tra: Thiếu tướng Nguyến Thế Báu

* Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương: Phó Chủ nhiệm Thường trực - Trung tướng Hoàng Hữu Năng (V31)

Tổng Cục An ninh I (An ninh Đối ngoại)

* Q.Tổng Cục trưởng: Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành (được bổ nhiệm 12/2010)

* Phó Tổng Cục trưởng:

Thiếu tướng Bùi Thế Dy

Thiếu tướng Vũ Thanh Bình

Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh

Thiếu tướng Trịnh Văn Khải

Thiếu tướng Trần Quốc Liêm

Đơn vị trực thuộc

* Cục Tham mưu An ninh I(A62)

* Cục Chính trị,Hậu cần An ninh I (A73)

* Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Nhân quyền

* Cục Bảo vệ chính trị II (A63) Chống gián điệp Mỹ và châu Mỹ

* Cục Bảo vệ chính trị III (A64) Đấu tranh chống gián điệp Châu Au.

* Cục Bảo vệ chính trị IV (A65) Chống gián điệp Trung Quốc.

* Cục Bảo vệ chính trị V (A66) Chống gián điệp các nước ASEAN và các nước Châu Á khác,

* Cục Bảo vệ chính trị VI (A67) Chống khủng bố, phản động trong nước

* Cục Bảo vệ chính trị VII (A68); Cục trưởng: Đại tá Đào Văn Vinh

* Cục Kỹ thuật nghiệp vụ I (A70)

* Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II (A71) Cục trưởng: Thiếu tướng Lương Hữu Quang

* Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A72): Cục trưởng: Đại tá LÊ THANH DŨNG

* Thanh tra Tổng cục An ninh I (A74).

* Ủy ban Kiểm tra Tổng Cục An ninh I (A75)

Tổng Cục An ninh II (An ninh Nội địa)

* Tổng Cục trưởng: Thiếu tướng: PGS. TS. AHLLVTND. Phạm Dũng

* Phó Tổng Cục trưởng:

Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh

Trung tướng Nông Văn Lưu

Trung tướng Hoàng Kông Tư

Thiếu tướng Võ Hoài Việt

Thiếu tướng Trình Văn Thống

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hà

Đại tá Trần Văn Thành

Đại tá Lê Kiên Trung

Đơn vị trực thuộc

* Cục Tham mưu An ninh II (A82). Cục trưởng: Đại tá Trần Việt Dũng

* Cục An ninh Chính trị nội bộ (A83). Cục trưởng: Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hùng

* Cục An ninh Tài chính, Tiền tệ và Đầu tư (A84). Cục trưởng: Đại tá Bùi Minh Tuyên

* Cục An ninh Kinh tế tổng hợp (A85). Cục trưởng: Thiếu tướng Nguyễn Đức Hiệt

* Cục An ninh Nông thôn và Nông nghiệp (A86). Cục trưởng: Đại tá Nguyễn Ngọc Thế

* Cục An ninh Thông tin, Truyền thông (A87). Cục trưởng: Thiếu tướng Bùi Văn Cơ

* Cục An ninh xã hội (A88). Cục trưởng: Thiếu tướng Lê Đình Luyện

* Cục An ninh Tây Bắc (A89). Cục trưởng: Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng

* Cục An ninh Tây Nguyên (A90). Cục trưởng: Đại tá Nguyễn Hùng Lĩnh

* Cục An ninh Tây Nam Bộ (A91). Cục trưởng: Đại tá Huỳnh Đức Hạnh

* Cục An ninh điều tra (A92). Cục trưởng: Thiếu tướng Trần Trung Dũng

* Cục Hồ sơ nghiệp vụ An ninh (A93). Cục trưởng: Đại tá Trần Quốc Việt

* Cục Chính trị An ninh II (A94). Cục trưởng: Đại tá Mai Văn Hà

* Cục Hậu cần An ninh II (A95). Cục trưởng: Đại tá Nguyễn Ngọc Trang

* Thanh tra Tổng cục An ninh II (A96). Chánh Thanh tra: Đại tá Nguyễn Thanh Bình

* Ủy ban Kiểm tra Tổng Cục An ninh II (A97)

Tổng Cục Xây dựng Lực lượng (Tổng cục III)

* Tổng Cục trưởng: Thiếu tướng Trần Bá Thiều (nguyên Giám đốc công an thành phố Hải Phòng), theo quyết định ngày 6 tháng 7 năm 2010

* Phó Tổng Cục trưởng:

Trung tướng Châu Văn Mẫn

Thiếu tướng Đinh Hữu Phượng

Trung tướng Nguyễn Hữu Ước

Thiếu tướng Trần Văn Nhuận

Thiếu tướng Lê Ngọc Nam

Thiếu tướng Nguyễn Minh Dũng

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Mười

Đơn vị trực thuộc

* Văn phòng Tổng Cục (X12) Chánh Văn phòng: Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Đệ (nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Công an Nhân dân)

* Cục Tổ chức Cán bộ (X13). Cục trưởng: Đại tá Trần Khánh

* Cục Đào tạo (X14). Cục trưởng: Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Tư.

* Cục Công tác chính trị (X15). Cục trưởng: Thiếu tướng Đặng Thái Giáp.

* Cục Công tác Đảng và Công tác quần chúng (X16): Cục trưởng: Thiếu tướng Bùi Đức Quang.

* Cục Chính sách . Cục trưởng : Đại tá Nguyễn Quang Chữ

* Học viện An ninh Nhân dân (T31) (trước đây gọi là Trường Sĩ quan An ninh hoặc trường C500, rồi Trường Đại học An ninh Nhân dân), đóng tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Giám đốc:Trung tướng PGS.TS. NGND. Phan Đức Dư

* Học viện Cảnh sát Nhân dân (T32) (trước đây gọi là Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân), đóng tại Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Giám đốc: Thiếu tướng: GS.TS Nguyễn Xuân Yêm. Website: http://hvcsnd.edu.vn

* Trường Đại học phòng cháy và chữa cháy (T34), đóng tại Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Hiệu trưởng hiện tại Đại Tá Đỗ Ngọc Cẩn.Website: http://daihocpccc.edu.vn

* Trường Đại học An ninh Nhân dân (T47), đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiệu trưởng :Đại tá: PGS.TS.NGƯT. Hà Việt Dũng

* Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân (T48), đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệu trưởng: Thiếu tướng.PGS-TS.NGND Phạm Hồng Cử.

* Trường Đại học Kỹ Thuật - Hậu cần CAND (T36). Hiệu trưởng Đại tá Phạm Văn Sinh. Đóng tại Quận Cầu Giấy - Hà Nội. Website: http://t36bca.com

* Trường Trung cap ANND I (T33). Hiệu trưởng: Đại tá Đặng văn Tám NGND. Đóng tại Xã Tiên Dược-H.Sóc Sơn-TP.Hà Nội.

* Trường Trung học ANND II (T37). Hiệu trưởng: Đại tá, NGƯT Tống Duy Thoại

* Trường Trung học CSND I (T38) Hiệu trưởng: Đại tá Tiến sĩ Ngô Văn Hùng

* Trường Trung học CSND II (T39). Hiệu trưởng: Đại tá Nguyễn Đình Dũng

* Trường trung cấp CSND III (T49). Hiệu trưởng: Đại tá Đặng Chí Thành

* Trường Trung câp CSND VI (T51), đóng tại Văn Giang, Hưng Yên. Hiệu trưởng: Đại tá PSG.TS Nguyễn Hữu Duyện

* Truong trung cấp CSND V (T56)

* Trường trung cấp Cảnh sát Vũ Trang (T45). Hiệu trưởng Đại tá nguyen hung thanh đóng tại TT.Xuân Mai-Chương Mỹ-TP.Hà Nội

* Trường Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an Nhân dân (T41). Hiệu trưởng: Đại tá Long.

* Trường Văn Hóa I BCA (T35)

* Trường Văn Hóa II BCA (T42)

* Trường Văn Hóa III BCA (T46)

* Báo Công an Nhân dân (X21). Tổng biên tập: Trung tướng Nguyễn Hữu Ước (kiêm nhiệm)

* Viện Lịch sử Công an Nhân dân (X25). Viện trưởng: Thiếu tướng Đỗ Văn Thuyết

* Nhà xuất bản Công an Nhân dân (X19). Giám đốc: Đại tá Phùng Thiên Tân

* Trung tâm Phát thanh - Truyền hình - Điện ảnh Công an Nhân dân. Giám đốc: Đại tá Phạm Quốc Chinh. Phó giám đốc: Đại tá Nguyễn Quang Vinh; Đại tá Bùi Tiến Mạnh.

Tổng Cục Hậu cần - Kỹ thuật (Tổng Cục IV)

* Tổng Cục trưởng: Trung tướng, PGS TS Phạm Minh Chính (được bổ nhiệm lên thứ trưởng ngày 13/08/2010)

* Phó Tổng Cục trưởng:

Thiếu tướng Bùi Xuân Sơn

Thiếu tướng GS.TS Phạm Quang Cử

Thiếu tướng Vũ Thuật

Thiếu tướng Lê Văn Minh

Thiếu tướng Bùi Văn Thành

Thiếu tướng Nguyễn Thế Quyết

Thiếu tướng Ksor Nham

Đơn vị trực thuộc

* Cục Quản lý Xây dựng cơ bản và Doanh trại (H45). Cục trưởng: Thiếu tướng Hoàng Trọng Hiếu

* Văn phòng Tổng Cục (H42), Đại tá Tô Quốc Ân

* Cục Chính trị Hậu cần - Kỹ thuật

* Cục Quản trị - H51, Đại tá Nguyễn Duy Toan

* Cục Quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp (H44). Cục trưởng: Thiếu tướng Nguyễn Tường Long

* Cục Y tế. Cục trưởng: Đại tá, Thạc sỹ Nguyễn Tiến Dẫn

* Cục H20

* Cục Kho vận (H26). Cục trưởng: Đại tá: Khuất Quang Cường

* Cục H31

* Cục Thông tin liên lạc (H47) phụ trách: Đại tá: Nguyễn Minh Dũng

* Cục Quản lý khoa học, kỹ thuật và môi trường (H46). Cục trưởng: Đại tá: Tạ Duy Hiền

* Cục Công nghệ tin học nghiệp vụ - Cục trưởng: Thiếu tướng Nguyễn Viết Thế

* Viện Kỹ thuật Điện tử và Cơ khí nghiệp vụ - Viện trưởng: Đại tá Nguyễn Thành Biên

* Cục Cơ yếu

* Cục Kế hoạch Đầu tư. Cục trưởng: Thiếu tướng Đào Trọng Thanh

* Viện Kỹ thuật hóa sinh và tài liệu nghiệp vụ - Viện trưởng: Thiếu tướng Nguyễn Văn Chất (nhận quyết định thăng cấp bậc hàm cấp Thiếu tướng ngày 19.07.2010)

* Trung tâm Cơ khí và vũ khí chuyên dụng (F16)

* Các Bệnh viện Công an (19-8, 30-4,199)

* Tổng công ty Viễn thông Toàn cầu, Đại tá Nguyễn Văn Dư

* Công ty Bạch Đằng

* Công ty Thanh Xuân

* Công ty Thăng Long, Đại tá Lê Đình Tòng

* Công ty May 19-5

* Công ty In Ba ĐÌnh

Tổng cục Tình báo (Tổng cục V)

* Tổng Cục trưởng: Trung tướng Trần Việt Tân

* Phó Tổng Cục trưởng:

Trung tướng Phạm Ngọc Quảng (đã công bố khoảng ngày 20/8/2010)

Thiếu tướng Đặng Xuân Loan

Thiếu tướng Lê Mạnh Cường

Thiếu tướng Lê Thanh Bình

Đơn vị trực thuộc

* Cục Tham mưu (B12) - Cục trưởng: Đại tá Nguyễn Đông Chiều

* Cục Chính trị - Hậu cần (B41): Đại tá Trần Quốc Cường

* Cục Xử lý tin tình báo

* Cục Hành động TB (B33)

* Cục An ninh 6

* Cục Nội bộ

* Các Cục nghiệp vụ (B15, B18, B32, B34, B36, B45, B44, B50,B53,B54, B19...)

* Học viện Tình báo - Giám đốc: Phó GS, TS, Thiếu tướng Phạm Xuân Phúc.

Tổng Cục Cảnh sát Phòng, chống Tội phạm (Tổng cục VI)

* Quyền Tổng Cục trưởng: Thiếu tướng Phan Văn Vĩnh, bổ nhiệm ngày 31/12/2010

* Phó Tổng Cục trưởng:

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương (nguyên là Cục trưởng cục cảnh sát phòng, chông tội phạm ma tuý)

Thiếu tướng Cao Minh Nhạn

Thiếu tướng Triệu Văn Đạt

Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Lực

Thiếu tướng Nguyễn Huy Đức

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ba

Đơn vị trực thuộc

* Cục Tham mưu Cảnh sát (C42). Cục trưởng: Đại tá Nguyễn Phong Hòa

* Cục Chính trị - Hậu Cần (C43). Cục trưởng: Đại tá Nguyễn Văn Giáp

* Văn phòng Thường trực phòng chống tội phạm và ma túy

* Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44). Chánh văn phòng: Thiếu tướng Trần Trọng Lượng

* Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45). Cục trưởng: Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến (kiêm nhiệm)

* Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46). Cục trưởng: Đại tá Nguyễn Đức Thịnh

* Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47). Cục trưởng: Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn

* Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C48). Cục trưởng: Đại tá Trần Duy Thanh

* Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49). Cục trưởng: Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lý

* Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50). Cục trưởng: Đại tá Nguyễn Thanh Hóa/

* Cục Cảnh sát Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại tuyến: Cục trưởng: Đại tá Trần Huy Hồng/

* Cục Cảnh sát Truy nã, truy tìm (C52). Cục trưởng: Đại tá Nguyễn Dĩnh (nguyên Phó Văn phòng Bộ CA)

* Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát (C53). Cục trưởng, Tiến sỹ: Thiếu tướng Triệu Quốc Kế

* Viện Khoa học Hình sự (C54). Viện trưởng: Thiếu tướng, Phó GS Ngô Tiến Quý

Tổng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự an toàn xã hội (Tổng cục VII)

* Tổng Cục trưởng: Trung tướng Tô Thường

* Phó Tổng cục trưởng:

Trung tướng Cao Xuân Hồng

Thiếu tướng Lâm Minh Chiến

Thiếu tướng Đỗ Đình Nghị

Đại tá Trần Văn Vệ

Thiếu tướng Trần Anh Dũng

Thiếu tướng Nguyễn Công Sơn

Thiếu tướng Đồng Đại Lộc (nguyên giám đốc Công an Thanh Hóa)

Đơn vị trực thuộc

* Cục Tham mưu Cảnh sát quản lý hành chính (C62). Cục trưởng: Đại tá Vũ Quang Vinh

* Cục Chính trị - Hậu cần . Cục trưởng: Đại tá Phạm Quốc Cương

* Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C64); Cục trưởng: Thiếu tướng Phạm Thanh Đàm

* Cục cảnh sát bảo vệ (C65). Cục trưởng: Đại tá Nguyễn Văn Uy

* Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (C66). Cục trưởng: Đại tá Đỗ Văn Sơn

* Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ và đường sắt (C67); Cục trưởng: Đại tá Vũ Đỗ Anh Dũng

* Cục Cảnh sát đường thủy (C68) Cục trưởng: Đại tá Nguyễn Văn Tuyên

* Trung tâm huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ (C69);

Tổng Cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp (TC VIII)

* Tổng Cục trưởng: Trung tướng Cao Ngọc Oánh

* Phó Tổng Cục trưởng:

*

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh

Thiếu tướng Tạ Xuân Bình

Thiếu tướng Hồ Thanh Đình

Đại tá Nguyễn Ngọc Bằng

Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Hà

Đơn vị trực thuộc

* Cục Quản lý Trại giam - Cục trưởng: Thiếu tướng Phan Thanh Hà (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình)

* Cục Giáo dục cải tạo và Hòa nhập cộng đồng - Cục trưởng: Đại tá Đỗ Tá Hảo (nguyên Giám đốc NXB Công an Nhân dân)

* Cục tham mưu chính trị - Cục trưởng: Đại tá Nguyễn Ngọc Mùi

* Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ - Giám đốc: Đại tá: Bùi Xuân Huấn

* Các Cục, Trại giam trực thuộc Tổng Cục

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

* Tư lệnh: Thiếu tướng Vũ Xuân Sinh

* Phó Tư lệnh:

o Thiếu tướng: Đặng Trọng Huy

o Đại tá: Nguyễn Giao Thiệp

o Đại tá: Bùi Công Tộ

o Đại tá: Đào Quang Sử

o Đại tá: Nguyễn Hữu Quang

o Đại tá: Lê Anh Xô

* Bao gồm các Phòng và Trung đoàn:

- Phòng Tổng Hợp

- Phòng Tham Mưu

- Phòng Tổ Chức Cán Bộ

- Phòng Công tác Chính trị và Công tác quần chúng

- Phòng Hậu Cần

- Phòng Bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước

- Phòng Bảo vệ khách quốc tế, mính tinh và hội nghị

- Phòng Kỹ Thuật bảo vệ

- Phòng Bảo vệ 9

-Phòng 180 (Đóng tại TP HCM)

-Trung đoàn 600

-Trung đoàn 375

-Tiểu đoàn Cơ động và Đặc nhiệm

-Ban dự án

-Ủy ban kiểm tra

-Trung tâm HL & BDNV

Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động

* Tư lệnh: Thiếu tướng Nguyễn Văn Vượng

* Phó Tư lệnh:

* Thiếu Tướng: Ngô Văn Tiếu Nguyên giám đốc CA Quảng Trị

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Tuấn

Đại tá Nguyễn Duy Hải

Đại tá Bùi Tiến Cam.

Đại tá Phạm Văn Lân

Đại tá Nguyễn Thanh Bảnh

o Gồm 6 trung đoàn CSCĐ, 8 phòng nghiệp vụ và 3 tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm

- Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc Thủ đô (E22)

- Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây nguyên (E20)

- Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Miền Trung (E23)

- Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nam Bộ (E21)

- Trung đoàn cảnh sát Cơ động Tây Bắc (E24)

- Trung đoàn Cảnh sát Cơ động đông Nam Bộ (E25)

- Tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm 1 (Hà Nội)

- Tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm 3 ( Đà Nẵng )

- Tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm 2 (TP.HCM)

Danh hiệu Tôn vinh

* Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang

* Huân chương Sao vàng

(Lực lượng Công an đã tặng thưởng 13 Huân chương Sao Vàng, 88 Huân chương Hồ Chí Minh, 636 lượt tập thể, 322 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động và nhiều phần thưởng cao quý khác).

Các Tổ chức Quốc tế tham gia

* Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol (tiếng Anh: International Criminal Police Organization)

* Hiệp hội Cảnh sát các Quốc gia Đông Nam Á (Aseanapol)

* Hội nghị các Bộ trưởng Nội vụ các nước ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia (AMMTC)

* Hội nghị những người đứng đầu Cơ quan An ninh Nội địa các nước ASEAN (MACOH)

* Hội nghị Phòng chống ma túy Quốc tế (tiếng Anh: "International Drug Enforcement Conference" hay "IDEC")

Cựu Lãnh đạo Bộ

Cựu Bộ trưởng

1. Trần Quốc Hoàn: từ 1953 đến 1981

2. Phạm Hùng: từ 1981 đến 1987

3. Đại tướng Mai Chí Thọ: từ 1987 đến 1991

4. Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ: từ 1991 đến 1996

5. Thượng tướng Lê Minh Hương: từ 1996 đến 2002

Tất cả các Bộ trưởng Bộ Công an đều là Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia. Hai vị Bộ trưởng đầu tiên không mang cấp hàm sĩ quan.

Cựu Thứ trưởng

* Lê Quốc Thân, 1958 - 1979 Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản khoá III,IV sau là Trưởng ban Nội chính trung ương.

* Phan Trọng Tuệ, Thiếu tướng (1958 - 1961) kiêm Chính uỷ Lực lượng Công an vũ trang, sau là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng GTVT

* Trần Quyết, Trung tướng (1967 - 1987), Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản khoá VI, Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao.

* Nguyễn Tài, Đại tá, 1975 - 1979 sau là Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan.

* Cao Đăng Chiếm, Thượng tướng, 10/1976 - 1990, trong đó Thứ trưởng thứ nhất 1984 - 1990, Uỷ viên TƯ Đảng khoá IV (dự khuyết), V, VI

* Phạm Tâm Long, 1988-1996, Thứ trưởng Thường trực, Trung tướng, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản, khoá VI, khóa VII (1991 - 1996)

* Lâm Văn Thê, Thượng tướng, 1987 - 1990, Ủy viên TƯ Đảng Cộng sản khoá V, VI

* Võ Viết Thanh, Trung tướng 1987-1991, Ủy viên TƯ Đảng Cộng sản khoá VI sau là Chủ tịch UBND TPHCM(1996-2001)

* Võ Thái Hoà, Trung tướng, 1992 - 2002

* Nguyễn Tấn Dũng 1/1995 - 8/1996 (Nay là Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam).

* Hoàng Ngọc Nhất, Đại tá, nguyên Thiếu tướng 1996 - 2002

* Nguyễn Văn Rốp, Thiếu tướng 1997 - 2001, Ủy viên TƯ Đảng Cộng sản khoá VIII

* Nguyễn Văn Tính, Thượng tướng 10/1996 - 8/2006, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy CATƯ

* Bùi Quốc Huy, nguyên Trung tướng 2001 - 2002. Bị BCHTƯ Đảng cách chức Ủy viên BCHTƯ khoá IX, bị Thủ tướng Chính phủ tước quân hàm.

* Thi Văn Tám, Thượng tướng, 2006 - 2009

* Trương Hoà Bình, Trung tướng 2006 - 2007, Ủy viên BCHTƯ Đảng Cộng sản khoá X, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

* Hoàng Thao;

* Nguyễn Văn Đức, Thượng tướng, Ủy viên TƯ Đảng Cộng sản khoá V, VI.

* Viễn Chi (Trần Xuân Viên), 1967 - 1988

* Trần Đông, 1979 - 1987, Ủy viên TƯ Đảng Cộng sản khoá IV, V, VI

* Ngô Ngọc Du

* Phạm Kiệt (1912-1975), trung tướng Công an Nhân dân Việt Nam, nguyên tư lệnh kiêm chính ủy Công an Vũ trang.

* Nguyễn Minh Tiến

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự