Ứng Dụng Máy Tính

Ứng Dụng Máy Tính
Trần Yến
Quốc gia: Việt Nam
Tiểu sử:

Giới thiệu các lĩnh vực ứng dụng máy tính, các tài liệu hỗ trợ ứng dụng máy tính trong công việc nhằm mang lại hiệu quả cao, nâng cao tính cạnh tranh trong thời đại mới.

Lựa chọn phần mềm CAD/CAM cho phù hợp

Phần mềm CAD/CAM hiện nay đã xâm nhập rất mạnh vào thị trường Việt Nam. Luôn được cập nhật và cải tiện để đem lại giá trị tốt ...

Lựa chọn phần mềm CAD/CAM cho phù hợp

Phần mềm CAD/CAM hiện nay đã xâm nhập rất mạnh vào thị trường Việt Nam. Luôn được cập nhật và cải tiện để đem lại giá trị tốt ...

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics