ThS. Nguyễn Minh Chiến

ThS. Nguyễn Minh Chiến
Trung tâm Học liệu Trường Đại Học Cần Thơ
Quốc gia: Việt Nam
Tiểu sử:

Đã làm việc tại Thư viện trung tâm Trường Đại học Cần Thơ từ tháng 10-1999 đến tháng 3-2006.

Từ 25-4-2006 đến nay làm việc tại phòng dịch vụ thông tin (Quầy lưu hành tầng 1 theo giờ hành chính) Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ.

Thông tin liên hệ

ThS. Nguyễn Minh Chiến

Chuyên viên phòng Dịch vụ thông tin 

Địa chỉ: Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ

Khu 2, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3 872 252; Di động: 094 285 3509

Email: nmchien@ctu.edu.vn

           minhchienlrctu@gmail.com

Gía trị tư tưởng của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giáo dục-đào tạo con người Việt Nam

Làm rõ tư tưởng của Hồ Chí Minh về giáo dục đào tạo con người Việt Nam trong hệ tư tưởng của Hồ Chí Minh trong tiến trình ...

Quy trình mượn trả sách thư viện lưu động Trung tâm Học liệu

Sách là tài sản quí giá nhất của Trung tâm Học liệu (TTHL), là kho tàng tri thức của nhân loại. Dịch vụ mượn trả sách tại quầy ...

QUY TRÌNH MƯỢN TRẢ SÁCH THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG TRUNG TÂM HỌC LIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Sách là tài sản quí giá nhất của Trung tâm Học liệu (TTHL), là kho tàng tri thức của nhân loại. Dịch vụ mượn trả sách tại quầy ...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Cần, Kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

Giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh về Cần, Khiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tu -Thực trạng khi áp dụng học tập tư tưởng Hồ Chí Minh ...

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics