ThS. Nguyễn Minh Chiến

ThS. Nguyễn Minh Chiến
Trung tâm Học liệu Trường Đại Học Cần Thơ
Quốc gia: Việt Nam
Tiểu sử:

Đã làm việc tại Thư viện trung tâm Trường Đại học Cần Thơ từ tháng 10-1999 đến tháng 3-2006.

Từ 25-4-2006 đến nay làm việc tại phòng dịch vụ thông tin (Quầy lưu hành tầng 1 theo giờ hành chính) Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ.

Thông tin liên hệ

ThS. Nguyễn Minh Chiến

Chuyên viên phòng Dịch vụ thông tin 

Địa chỉ: Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ

Khu 2, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3 872 252; Di động: 094 285 3509

Email: nmchien@ctu.edu.vn

           minhchienlrctu@gmail.com

Chiến lược phát triển ổn định của Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ

Trung tâm Học liệu trường Đại học Cần Thơ (TTHL, ĐHCT) được tổ chức Atlantic Philanthropies (AP) Mỹ tài trợ và đưa vào hoạt động từ tháng 4/2006. ...

Gía trị tư tưởng của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giáo dục-đào tạo con người Việt Nam

Làm rõ tư tưởng của Hồ Chí Minh về giáo dục đào tạo con người Việt Nam trong hệ tư tưởng của Hồ Chí Minh trong tiến trình ...

NHẬN THỨC VỀ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Hội đồng trường tại các trường Cao đẳng, Đại học bao gồm những ai? Hội đồng trường tại các trường Cao đẳng, Đại học có chức năng và ...

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP CẢI TIẾN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM HỌC LIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Từ thời xa xưa đến nay việc giáo dục chiếm vị trí và vai trò rất quan trọng trong sự phát triển con người của một quốc gia, ...

Quy trình mượn trả sách thư viện lưu động Trung tâm Học liệu

Sách là tài sản quí giá nhất của Trung tâm Học liệu (TTHL), là kho tàng tri thức của nhân loại. Dịch vụ mượn trả sách tại quầy ...

QUY TRÌNH MƯỢN TRẢ SÁCH THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG TRUNG TÂM HỌC LIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Sách là tài sản quí giá nhất của Trung tâm Học liệu (TTHL), là kho tàng tri thức của nhân loại. Dịch vụ mượn trả sách tại quầy ...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Cần, Kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

Giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh về Cần, Khiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tu -Thực trạng khi áp dụng học tập tư tưởng Hồ Chí Minh ...

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics