Thư Viện Học Liệu Mở Việt Nam

Khám phá 22.260 tài liệu, 525 tuyển tập từ 13.436 tác giả
Tài liệu Tiêu biểu
Tác giả Tiêu biểu
Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh
Bộ môn vi sinh vật, khoa sinh học, Đại học khoa học tự nhiên, ĐH Quốc Gia Hà Nội
Viện vi sinh vật và Công nghệ sinh học
University of Illinois at Urbana-Champaign
Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam
Khoa khí tượng thủy văn và hải dương học, Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội

Hỗ trợ phát triển: