RSRC LVARLBVW` `">>"@ J B&*">>"`PP``LL`440<ψȈfofofo   P\ P_\ _U U++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++99ݽwp1 1`p   99ݽwp1 1`p   99ݽwp1 1`p   99ݽwp1 1`p   QPanel to Graph Coords.viScale Values.viMissing Points.viDT Convolution.viLInstrUseInstrUseInstrUseInstrUse$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$qq$$$$$$qq$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Panel to Graph Coords.viScale Values.viMissing Points.viDT Convolution.viV@Cursor X@Cursor Y @ xmin @ yMax@ xmin - pixels@ xmax - pixels@ ymin - pixels@ ymax - pixels@ X scale - val/pix@ Y scale - val/pix@ new Cursor X@ new Cursor Y@!Cursor in Plot Area?\    @ X Scale.Range:Minimum@pGrphChrt Refnum@ Y Scale.Range:Maximum@ X scale - val/pix@ xmin - pixels@ ymin - pixels@ Y scale - val/pix@ xmax - pixels@ ymax - pixels8   k @ y1@@out @index @ y2 @x2 @x1$H This subVI is used by the Draw Graph with Events Example to convert the cursor position relative to the front panel to XY coordinates in an XY Graph. This VI also returns if the cursor is within the bounds of the graph's plot area. RSRC LVINLBVW x`<@D(X? )YxH{ُ B~@(LVINPanel to Graph Coords.viZ+0 !!xn@ Ɲ!*T00vP>d cFDJYII5%)_֝ X@u,7Rop3~ 0y.fDeӒ-쐧!އspz5%X,k-ޙO=z)3׊C;m:'=ٕ'M]D֟f<_ &[UJOkFy?ߐg5:4cw'G /I(VIDSPanel to Graph Coords.vivx3g``40Kc@T=3D 7E#>.*2:R @N7`\?i b u L P]\v 8 `8.6-* 0ُ B~J d8ֳMc| 0Ɓ mThis subVI is used by the Draw Graph with Events Example to convert the cursor position relative to the front panel to XY coordinates in an XY Graph. This VI also returns if the cursor is within the bounds of the graph's plot area.99ݽwp1 1`p   $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$qq$$$$$$qq$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(FPHPPanel to Graph Coords.vi(x]pE4M/MK/mbI(P)T1 -@ *CZ舀dQaaAh} AGFxAg|}$wNw6EAt,.½R)am ]&66v`mkvkOq~ IbZQ:QK_=X KTW$O!gh2ZH!w>óxz<㡦辶8OML$aٔ7ʔ[n]ղ4a%s$1l T]G ^AơI0[=Fu-)zt$s>^NqysAwvNوJXې8AS c Z,oA؅(N Y.)呜 nnH Jp+GD G ݌%Y$YExQE mٶ`ǃ'􉳾Xl1k2qY +%$ic6|yX\===0l`Ϫ B-Rnmg^rBՇ:llV#g=lq;R7$+.}^;w!CltG ř32>ק??)cMg 5IRd7CX65Fghn."R؂0L].@;L#ÂRb(1i+٘+`I|>$. ٘3G̫ y3-'ub8@1ɦ|L\b>bFfN1Q1ܭBhGP/vrz w::xK]b,ip=?_܇Lp"]]RqpJaq7;=k{pw 21<.'RwT]npeĽy츏\?6܇ҜZ 6K~_+&'aBqWɡݬPqjܟɰ{x`)/X /MpbXD*n8pK$N{ nF'qmWi34m7=9,9tsAwS.apk=$MoކB 6նSe]mIݾ<^+,eR `{By~1<ڞ`;f|R肴Hk%M /N@9w#D;̹cpAo8E;x }vYr~@,.y :y]1y Fhr,D"o#@?_(>OSҭ G!v<ΜG~Cl|f~z`af8p׸?k%] }E 4\ up&W(BDHPPanel to Graph Coords.vixlEۻ^G[lZvlKiv%hK*c4 AFcHC# PFR ^ϙ{v}7ӽ_V1 3,nX 3J1EctPTbF3 j7FqmidNa ֙8M;4oCCfY+(4ep10'!JDy8DE_PYJe2ܓ *|C4.OZk*5yVX|̞ >#X}*=5'as!;Jfi&1; cYpRY>Lqi1L`& Z:iL4y4Wc֘6x`g?Ly>L*ILvCH󂐢VƜVUa{XV WE,b0ǚş헙 d k?VSjXs%Vca.FE`a0BX , g8]Y$"B! &ǃX0b#,!*!.ҵD^ +A,թ}_RMU_"R=M9˄<"ʯ 32󔘗j0 'ߓp Ň-Ɔsg8Uwyp~T?IsJkzl YWfc y\6rHHg>683BɺO4dWJ{Sd48T#zlzu,%jw1%It{3i^h2SݻBKuu ;xUNxZ9 ؠtJRQ G ߛJ$l".A.J 2~=`=(PDo(FϥUӖkW)$RJ3-J|eR1]\~R*OQxS-\˕͑&"| i.)lH !1M=MgpWp5#\W 3HCQ7FX_x/R|sӟ1ZU0ZUnkd1Bƨ9PONl-.]kFT5|]r{Ƚ\^^ͽO)>/K0=bZ 3we5D#E^/Hơ;:#D45QnPd;`orM^~?D8HEWBhЮnNR xn*cJ-HU7ΦCS{n HFlXS)9aSiHkyr<3C-{k(dE`d9)~,mK)`+4RGA[,Ba=&V"3KELfca&I*G]_v5\Xhd:Lu_mA=|-|o-{uأ]fq{|S~zjȨjm-f90Ԣ&a>|O-=(4kѝב}FelcL~-~dܥ'y͓|"nsDMv9Ekg:\x/&M>#|/p|sGu>dbef_=G?3QE} tte՟ջjg#^O3ϻ5eHQZcSegoe UISegoe UISegoe UI0RSRC LVINLBVW 4LVSR`RTSGtLIviCONPTM80DFDSLIdsVICDversDLDRFPTD(CPMpe( Q(,)xTos9Cvv滝=i BZgCnFI"B*ZA,/?NًjݤAIXվ'Mfatد V TC|ܛ\߄'}GRqjr3qwxþc,Ӊk\g-3W_Ϲ#iZS;bnxکfMɃCIR+^=gZ&Кs|]t ->?݁/8Kl5[G Os&q(ү|}oMRC_/W%exi̷ hlǮ"XJ;|eEwm+o|cp/\s?bĻ|gn/\z#z-SU<]ܿb|R9qq#ƍ ̓?H#+ew!眉Ccd!ԹVIDSScale Values.vivx3g``40Kc@T=3D 7E#>.*2:R @N7`\?i b u L P]\v 8 `8.65 0ُ B~ $Z nҬ\b _lnc$g<99ݽwp1 1`p   $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$FPHPScale Values.vi gQkQ gi  7x[ pT>e7yIDIˆ@B,Ī@ vqvtlXtVf`[GUGtXPT ow31 NysϹ o)UR vFarE6ː,!߁DUge +X9V.fRy#C`An դGJ5vꎒ'J5 Q!1i='H]fu8Bu 6 Yf*]Qr ٦F~$vP 8` =Ņf 2Ov52ɸ 9\d2o^j;Jk lQ#(CwW[%Ϩr|@kz>Ĭq.;ǓN0yTđN-@`DϲTڹIVk.L,<59IkaL{K | &UZcFT0xcXh3Y%_e#@j؈|?6"g6*2/oh$lɚv9hl$As7n'H| $D3pڳDl6,Qfg%1p0~YYJYw)AβbcnT3CƠK: CRÃdb )1ywKMtt{Ijs.+$zs=#>?}.3s.Xy'͜FJΥV 9\/Z3| OJT~сOrOs&;\p38Ώky!E(XTtW4ת.Tdo ă[HFNATY(y1^푑rOIMLL_/h/I?"/hNpC^O's8Jz:O Z؎u_A/DŽj\x9p/yN>M!B9 qI%0-n+N0VNJpNͺ{mQ#i`Dl"Kh}=Ja6aLjoGɃxB#PI~_ܡCyp?.OB7yZH)ci8cHy8~$߆E;H 2*g+]P`E -^םX(G$ցHpT5c]}>.(<j.q0Lޕ|)<|6Y5.FXxUB! P?F~PRC=|,m |;m]GmZ#5tנr`jN5ȩ.]5"5GRhRn5_l^GQ/1ğ p|DŽ'^S///+l^[) :}=!ۙܳ;x1S.)p˗ܮmnMRn'L%o*6(WWJr 'gʽ +"@+ ^1* ^TWX!*iU -UB %b2|IyEDbZ^ *y#$J$? }sd?B&ބۡFWigr\/BDHPScale Values.vi ^-xŘ lݝ{ Pm O_ u9g V ,0!&*!T)I$&N=HSBCSD" QB{s{oϷT7o~3C!˷E۵-"?d?8Z*4I:kϥ_(&whh?\]#?hXP6]{hğY"nS;by1+$v%z PiNRA18o:ӂ2ȕdN*ABQJT) 5 NzKOTOzi`!rA.%:FZ x#RxKD\2s ̋EUYk/.La gaܠ>L&`J`ȤjNG<bW$INleM*Ucԝbeڡ-ҢHwpHh|hgV:!:_E~CEEvH%DىTRwPUwfUmi+ؠ6Qk=^:Qk-cZMv|%TK}KXeWM3+[KJh)--#&4D6%zG(Է>e;R SWLYLqfH]SoZI}Kb[e#^㪨 5Lcz%]k.͎m_ &Juή M<\\MFdpk rI]߷:`T]{:hYkk]?۵ބp]}K[ڃX6M8۴q=oI# l>>b@1.bdlN-XKG =˵*H!,z~a2? 0:)=)ʛ#aߙ U cԊE|C ^<7bPJyW:<3hsC;\+lW>XI c)8 qy 仈Oe*K 8N@ut"%ǀ%B^c]B^CFf U!ͪX6FRPPo+;"O)6%2^#s,brǦI|/ثIKZHn9`|`ѼiW 2-O8vqI4^AY^E\ >R7p>ۤuX\д,u4ƫb2'aQX=%eIh-ƓvT+;Nw3~!+3;;I{:;FHCץ{?lo{wXajsuSegoe UISegoe UISegoe UI01RSRC LVINLBVW($ ( 4LVSR`RTSGtLIviCONPTM80DFDSLIdsVICDversDLDRFPTD(CPMpO~, <:@ʵu۴j)㻜8szN?jVJkz=TuErk bN:%I0%,uJʸU(A_5>En׮ Ÿ)[+s#>?Emnavc=֌/`(i VIDSMissing Points.vivx3g``40Kc@T=3D 7E#>.*2:R @N7`\?i b u L P]\v 8 `8.60ُ B~b;ZLrIRl1Pg299ݽwp1 1`p   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ FPHPMissing Points.vix͘oSUǟsnv[mŎvut9q[]Pq(ް2m4&$&&w 70R_& 1L*p`nsιm.[s9ߧhFmr0kQaR:!Q%D X(oy;qNR I2%٢>ddͿfUz=L8?tHN:H#KiRݬ'Hrbc<쭒CܥbLG4G$66]7nfQOc&b36hv=psϊGrY̨QO,XSm#VG@0yv; @Rwo' ;[XnG2C$u3`2#(F%D&4ن*w$Jwt}dLپadƥ Ь{L]0`M< NݻuλeoDַCӭπw J_0Mí[NRRC$WMGĔ|KEN֪1s׎1r+Wp(Jffx6Q² c6ݵg3l&mx x_τ0fW܃vwůy6nyyA%}%ω_Jb*˜m4[b?& g"YdR`CCQHZ< uT'AbFM8 P?s ͎P`n[^33e41z5Sz6^_G&>maaʎ}Fn{l˰7oe@سahZY"hbh50Q~~-q8ec?ks:hą驎DPU=Cp~J^K馇В^h_v m-< ,W2R me0r%(hsm渒)u,,6qzl`RoK}\,R7P)Ԯb`檇Y}R ) gV'b}KE>Z]ezKdSL^̦meiRĊ/2.S& -EZT[&!ckzlc6fHFVmgd Jy56(\^T./VTb^,OU}C%&k YdCDZ H ,G:^+ggyp]U8'V}+sw8G2=Twp8{-[Jn)v9z^!mܪBzݪB:HjE:쀴OG:kL-Jn)Yf% i[iyn^UHWҁ@VUx;CꢎV;v΀I}4ӏbyD%%9wK;14T/7;&X.[0hU[GTwәce.yzUbUy!k@LڋsWn(pmh BDHPMissing Points.viP/xX}lw>vgc|6cAέW UTRBDmJ|IJ%M?HLr mJ-R(M m͛ݝ˙JUxyv]tc6ek4PorJ52a5-@ Dh-[ q EjNt4k0B6C864$k)pU%5'p]&-Čsłg*V`u< -<繬FD Iƻ\-WۏjPM%Y]V/ }IrgLDoA\@+iGJdIq` j|/4pI$'H^4iNiѰ.)puXd'.NS/hi4*BkΑ$JNi2hMntX3df:Ekj$JB"@4rzEO&Wb"Iq&4 kV8TÉEo6Pdž`$iLZO"tK+i7\|}e­"\/㿌]뿪P\Z$5ޗV\,V%t $62+$)n؄\]$9?ލE׉1<4ѿ(\B2-pf'ǢD*B5*pQS) g7Sß$\r8 |QaU3V@<ϳAjrU>l(4(rg3˦\:YO-R-I g:ٍJjP#9_NgYxh;oZ& Ecoӈf2JN1겺Bfg>mp5&/-؟f}l-_ A>Nf ~,̸o;`+łp+~KowRGHͪ): 1Y ,'k7Kbis /qEX#g 'ÛSǟU^&>+6"YBNuaw;;Sv%Έy`'x8٨5O'^3Tqc|/:y8l39!d#+xuc`9[(eF yq›an'h߁SgSHΊk [KN_Sbw~Ig nkfUإ.zˌcic"2Mk"QyG8+E9}3ږߒ]NC0ר& Ka |Wl~DM 4R(l uW#rB_=(W_'^d{nzJ&W =t-9﹑+]DUw1DPVqq~6Y?1}ZWbW]PjwUk1Z4$ '}#<;^kǪ|LUUCҪ\KU9Gʇ=7,8._\[R_s\U囬 -N,UٌO[ʸ]uk֩O~͛=|/9 ӵOONDi]֫>=D>]7OStfNcW~ >4*>ksb'*ĭ$In yO?][O)uw7>=o=.[(6$g6 Y@f]#Ƌ|; g[`0}E] U=̚>J]RW_p{&5T^Wku vQzj3<`h tUt M!uu}~E_Ry]-WѵCDM . {u$#ӿ_(uT| G7'Le* 2Q} _ 佴~utW.+=|O7(bP#y)Q&uӦ=*zi6x>b€}]~q* jV{7%}T1W^ܧl ې|2Uq=}sڵܤ빠2`x]TksF=,Q8 ʣ|;U[#1R+\I>ܲM[3ͪGEW:g29'2Q(f8SU`C軘Fg$1 NM%TC{pP#ٞ{FYH29BK`L~QA,8#8 L zu R]lwP:BV,56EZ?șFAb:q"!k"׆EJ߶{ \ 7+XR~3"L8$cpvHB060`npaeiH|Eԣ؁)YD"?7CNM@JNQ=q!Dy@ !mlh?+'{)K`߉T?qϏ7<>xs|/6·FQoοBuo>hLjϏahN'ɟA|v7pEjqǑ84=jt_Λ_hI׈tEhuybl06~P&~~p̖hW=Eq(?9L+dG,V\I}^}o{#F=fw- r߲H VIDSDT Convolution.vivx3g``40Kc@T=3D 7E#>.*2:R @N7`\?i b u L P]\v 8 `8.60ُ B~fhRKQ gSC3~99ݽwp1 1`p   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ FPHPDT Convolution.vi TX TV (O(S Q S |66 |~ PtPx 1v1x | |~ PXP\ 1Z1\ 33 tx vx   X\ Z\"\xݝ |$ lws0o.$!" J+\,lv ڊh>Ujj[5JZzy6hmRywdc;<;yg"KrS]F(9#L^Z3D\ՐtItIדq#iI_ !M#$ⴼͼ) q77].lj4ly._|;)IwϴS(qypT 0BT7U4Rwatډ"\.9jqs+ƹmumOj-ĕ߽#XqmSC \W[3uNcV_\|fOi# S> a. ı3jUl{d{!Awvms嗛L{M)j_Ǎ_nnGϝ|;a*>!Zb%eFhAz-&Xt`H0 J~Ex(Ȏ;)ϵTtva++P>(ԛoU3+&%H?H "~?Uցתqg!zSӱUT y_۲C9\vJcNNnӷ#H8@R舭7Ɂ|<՛zеt }2 R>+6GOÉdi\Zl4LIHȯ6fHY \j(2U:-G#0 pm x?ٙHriw7Rv~^FDE:^7ż^pã8~$Q_QFFSOŬ ih%:V#A~]Pm;:z* 'bƱC|9"rsбR*644UK$4`{}/UA1BݽA`T;3M"/=.|3|~.wAYv'tCMIbG+Ϝ4UU.h2:NZ7\䪰BȹphOht4B2摌VfV@ F#-&k1_|嚺m=WFuEQ`4*!LgGAd歉A eM|6o5m[F&?l`[_s`9M/9/XFɣ(.XM>i|݇F#bPJrR[ƨwd1_^e4+7W#OWB2ȵx!cJ{]갑n svUm#_:b"@YA2ԬSk%-Gj(>m+%%$-+㋭ڦ3KFd|]0qe]<.k%#+C~lc\2.2YeZtוK֕qYz]9Y[ʹ'+wEܳ_d]DJ8{M0=< >0>(P(FRBg E7@S+_`B(2M!7zMњXI>Βl$K SedfzF2}UGRk}RiʼpIuX!_+*m˩]}IqceuE17w>>x1z Q1}TT.-A ^0@N}Zj=*;BAH>.h8\NiA.%n$rRVvZSQx)Z$*@.W({7]zz_$Ch4.PfYX.4&ɨDλzXML=Jԝ_,V =x*^F];'m|0k }}/N۸D}C*RK9 %ErE gb1m -h<:>VenT[_ h?R-5=Rt/3slOmUQi5qO~|z<{yGboTWކo/cbM3ljMe8S O..#&pi> Yv~O;N/3 lO{yqNn'Sŕ)S><[ۘތL+~|Rj}"< )Be $iR?*ϫaBFn FwmS VuXaAqGW1°$FvÜߵ A> I 5l՜}IFFjф&ThDBFr=fMhK&bMsڂTBA86 rAVm|#Aɺ r! "*5bE%G o%GJ֋<^2$o)3 X)JoTA^ǎ XgD7P- `(:EwGW1#֫5u"k#-B덺@SV nC q}j}ؖd}^St"dpTR3Ju2JuJ˙V-|0^UA+56v~Ege^׳g3ჍI=,|?~A>|0| lъEL;_V]C}\ >C>ؚ)`P<|0Id.|&'L0 L|p +|p*LVIt"\6*RͼױSzv$F`j rA+ȡj ; |P94\es(N1`.e ᥑWhg (`b@#ek`Zf|P>h,|БYY9`a`, |p|Pi>|P1`3|`|`gSI1Am"|Kj`zڟ >XӒ"՛ԁMMh<4t&DQ~|P̍k3.4wA3gKlMNB;c>0! _؇:a6>1$u3( _nP]>`6 @gtT@>j.\K9X@N,HN\"9JrkJ dBبPG{@B`Qg{Zs9#FD>33"|>(;#ٴ3"|M;#qƝ!LLSjBH+b8HHk#"oŬ<O*K=y/#xBva$#0*9 p4:hAJG(nLWJuy#|Z2fxq*AQ*AQ=08ۛU߳jTj|J^fW E%4$Q> S !F*AxYVI#$(ŸtՌ *AxJdS H]*Ax7TwF*AVRg%UPJg go G(*4UQ q*AE%Q:#=*APO)4SS =FAv*A# _ ; fJng;O% R fJR ]T#F*A1E%,Q JJ0p!*@yCTfJ4L% SPƒB_eJ/:( ~%< %\[c~W3$lC0Z 2bm'Mʂѥlpy``m6W UIn>"g-D6 67k7b(K7 8 J-<[?ӍQYKJu`U3)=Sq)3հlTrVaE5,paMTfJ R$m'6v)ʸJjXye\B5@5gfI/Kg-hO5ejpR ..Wt>ЙUTwo*(av]#ST{S [)a]T`\j8jFQ TR| Ig4Wx>pbx2 P@5ԱS S4TCy ~T)-ps|Y lؒAQ 1gƀ5`}ւ0+ MQ kN h /5GsyհV1`>e@ Xk@c6DQ P fj>T PajB5a*D5P XE5/p psraR"p!azdTC LKVwoKvkjHCgj/Q TCjw[:k]wY gk{!X;:aw氆P_3~5kx` }I5 ` A>,A.g]Af[ާ9xjǿXE1`fTkQq6Yz]F {W܉pPp?B[:r/ȡP ʐe1x`Lgځhy}w^@j/Go8^%Ќf-ij0:ٛ?_÷E\miϡIGa9B{RV=h 5~HК2$ُIz?xW$qК^ZNҚq8E0JbpYJ4M09OT8,7Ibk(i P¥J;Щc $zE{"0y82;YQ+3ZD%ɼ9AYʚ0o*kUV{Xnr-<-!NWO B Tm)#ݏ3FDٟ28tYPvQ?b?o6Au'G:S s)5~ƊQvs(;%#PLJQ( ۢB IZ>n<%Â2y(0F}xR`crL_QB}}Ԡ-}ס;PG6r'EO5FUQݞRJuêSU(;;`D^ e&QvUve_Уs$=Dҿ2d\ (;QvOl(;t@#B7tQv̢_QvO+q1eο?Ib e*:de6Qv] e)O=p࿩eW}q(eΈS(*)KIIWx.8R|7 3ˆC]E^CDZh%1A~0>( xBP8#[v(=8e@ Dk`SJfe/,^YgGM (;sQv(;@PvLYQvvvewS(~uQve/3nUSNc %j鄌앙AgdnцIqHR_mH2_Ef>3h6s軺4{5 >fه}u4{) >M 4Bhخ0mj?7Rb1-x>驎,2/OWuў?oM{0G{r L_FnL0O2ȗDZykBDHPDT Convolution.vi IUVI Error Cluster From Error Code.viPTH0?Utility error.llb Error Cluster From Error Code.viC8PTH0IUVISimple Error Handler.viPTH06Utility error.llbSimple Error Handler.viPTH0IUVINI_AALBase.lvlibPulse Pattern.viPTH02Analysis 1siggen.llbPulse Pattern.vi bPTH0&AnalysisNI_AALBase.lvlibIUVINI_AALBase.lvlibTriangle Wave.viPTH02Analysis 1siggen.llbTriangle Wave.vi PTH0&AnalysisNI_AALBase.lvlibIUVIScale Values.viPTH0Scale Values.viv PTH0IUVIPanel to Graph Coords.viPTH0Panel to Graph Coords.viU PTH0IUVIMissing Points.viPTH0Missing Points.vi2 PTH0PUPVNI_AALPro.lvlibZero Padder.viPTH0-Analysis2dsp.llbZero Padder.vi%vPTH0%AnalysisNI_AALPro.lvlibIUVINI_AALPro.lvlibZero Padder (DBL).viPTH03Analysis2dsp.llbZero Padder (DBL).vi %vPTH0%AnalysisNI_AALPro.lvlibPUPVNI_AALPro.lvlibInverse FFT.viPTH0-Analysis2dsp.llbInverse FFT.viPTH0%AnalysisNI_AALPro.lvlibIUVINI_AALPro.lvlibInverse Real FFT.viPTH02Analysis2dsp.llbInverse Real FFT.vi PTH0%AnalysisNI_AALPro.lvlibPUPVNI_AALPro.lvlibFFT.viPTH0%Analysis2dsp.llbFFT.viPTH0%AnalysisNI_AALPro.lvlibIUVINI_AALPro.lvlib Real FFT.viPTH0*Analysis2dsp.llb Real FFT.vi PTH0%AnalysisNI_AALPro.lvlib1x}xE޻@BrQ.H^I`H0 **Ql;E! XPo3{g>|2oə3͜9GQWՎ(p 嘔IV$>RScHT~ҧu,I*ʘXoC2MNeͭE~oCʨgv=5Ҷ6y=mjSk e7W.~<*Qg&cJrLL!lR--Gl:?esfxE6'"6Cl:Cz"es6b㹀\ds,b3f,R61!QOvTZ\ ea3[ds*bs)JٜG_EllS?UmSyVkFg+}! DH'Cz[Sm""Y`Vu-y3XJy[M[&%-_R(N=K(' )*(LT.L(-(\T]X<\JoG[Vs5m:ƭdPz -)(/.:jH6$ADA=Wb V,DIJV*Kb ŕxeAz,&_;i%-HIAW,a hL=Yɩ,POw hUB}H1PA/Oe 兔Oh+c?n*b?Re"nעg-e頩E;$ƓxZ"K.dQtXd1v+L`.ܝ1a>ܠ9$8N4*2]rLgxcc}cc_HG}_ohZ]JnQ=NM) ܝkKxTM2FI)ߩЀN?$ԗeԹTKiՖ3MՇ3PzGYr%`mAЂ\RѹL.cDT0\显.`=[0 fnd rF]P X0 \0 1Eo"mWi[>1x~!DV *ゼ} mVΞZrJ]b`qь%DaAQEhVI~ hurpQ b9`}H@ lD1vN,(+QъHJ%I2Za*^X ^-z!&]#zoM8{ꯕO;.~|I<; u5N}}ԯ"S} SO~ߞnje:!ψމ.i,-"axX =OyVQ!w |@Vs{gK꼗{Up!wAXH#@d+ʃ-Zvυ2 M|BZzSWgM6$MeP^yk/ݜфʽ^#}̓۹Xh:Vs;_(<_#kЯʗCg~'MK{]G:h*YnGZm-޷v9<7*yFmҜF|G֜;O79;Dgw%k+B ͻ^>,3by_-1n&,l-}&-M= !퐃w22J-Y-BXM*k Ww)w;% Kֻ3z7y؍ a֞Ok^RAcJPIn1:LElJo`g1s>'()l6q̶`l|YQ~ɬݡ/(v<e.JQJ?Kii)0f_}ulٸ*i{ c,Jks*5VgRf9.N)A`U`=%|.OĚi²ig4=Q4idLS{ӤOC{"~ugJC (ci5_-TS|S(WST-O6d5wGܧLd}ͧ>jj/(xf!~Dq Ii8d!ׁ y8k rw6"m˽TJvk1%o %lߣ4SrWšO<(=9Yܝ-XWYƼlnߡ(/4jM=q}2IŹ;B+#s5TWM9A鰐ڗc uY*.[E--kfyE἖Z9>(.ɗPKl0Mt,.7VbkH2V°Jf6q%×/JӼiGn=%cU];mu%ܷSfzBAaVHgծ~s*k6ul!t׵3vjkvvjHx_;JlFң>*[qr٣3.Y' l6niDOAj56ixmV??aYH(GQ(ۍvxn_ۙcyD;N湧ܓӹ&ˆ!=ؖ13`ĔG=͔Heh5-CqlӞ&%`}$A#񐏤hO*E gj|+֬S„҅ jQ->#l|3YHVvjO(a=8!RWxiSGuBb-RocOZw{ &4p7@/0g}C'?ͷ!# ͂I?q(&/ɠ=/uRdvPY!D9c2]BBC<ҫD ŧm<- OxG1LyfjG>lADj3J$V3݋s|`kHoHg@3V;m2KA{tG0±fN㱾U*=btHꇇ5d Y\(sJO!ox}rj^]`l7hLZ=y~/QM` |=!2dZVت(:Ph1D'{.AU>5O7Z }ݪhDM.ue9@EfAV,唞WgrUZ}lQ-3*qEةT}3Wxh6VJH6FLnodi]dlrx'lF(?"mZ^aɷ*jH7V1u|ԒDSmԹwZxJ,0Y`vu`xvjz7K90o5<!m"-<)=h|wbyZ>g=[ һf}|k͖!D`ֈXt)o#x[wưlS KH*~&.&w6+ E.y.-!.{m..\:aLZs+Ѳގ{Z>IiX{QkJk鍭M[{lPc|[?"!LQmexZzjN_&=]bT]6G0j S*r'Op 9pLDʄn x:}-Mwhmx+w-d PgR\IMH>\5d]^5`(j9X[X 1XPcm~:'٘-mbX{XX{`+0%Mhbf58CyM%4i|)&d-X(*Q|koX|Y.iHrpJDJnYHjŊ-1!m~i4ΩZmLߘgx7U1z&WPFW0k {JϡynKG,!Oٓ(EȰ:AU;mMeIIwAW| ElHWe]E(^y|ZP4?2wxr}Vg/ί`f͛WX*G좙wf|/E*=W3Wc|~]XFM_x}f$C*WPD?a/dJ),CfŔ^E"220scEZW\ +mFW. ע"")fw 6_oiQ?,~: XKSPөDV{j)s&:| tmR*Ey _6S MsdtFP8 _fYVb[ar.IsHU6O *zaƆ^cS56ݍVcɦ٢5 e&զ]cњA;l;-ZK=w;w۴,Z?|9 axYA!%9X)Ƃ&*Ņ ⒒b7\j5Qwu5!-tGJ 6=igJg*.fq&!dewJP+fNi^!5|ck&[!@K?R(k(ˡ"x9F]UhayJ 賭8j\xsP$_dYZƱSi'Hzw"(ֻ,糨٬s:7Bh¢vM/FB4VݟhlKOFl[խXeqIP֑˜JH(dN[ۨ=:hdH;Z2wٔvElVvMyMϥW .u&JP*h)t -D\JWTNoٙ!xҷRd Jk]>f%O8 ;!ڋڗ7vxJF5eZ{CZsCRsG%Z'颍Ul(K[;_=_^Pz +iD+J*)Q"5U G%q%)c?IORXIX:?gLZ$w}NjKں)_*T]Fk?mЯSkb5PBxJDyxnm3PNܦ f*MW%/^ ͷn~Ʀ'Tt(`m;rNwcĜDDέGj׉6mZ%$?6TSBmމVESKڑhoN,|<-|~R4"mJ= ynRO꩐N4D)R|y-lڥԮ j6sU3ja5F8P&|bi> hY9 |r)jJ hxHUe'B/p%OsʧU<VPwҦF-(7IǶx[g%N5NCS FĬYYhY00NԂ ܇s:NL4-AW֡A.GLպ\QG{36ERH+g[uON;Qaz6<O BVrn9LJK+͹&ogQec`֦RH9۴H&1BhJ].M;Ur}Ħ˝jUBw"Y"4]LAtjd. ;vhɂ²„L!2-=)Ύ&N *uCO@aܝ8,x(KDs#Kh#sp*'XPو e̷fdnf}gs+fN߁s.2;[YYV#tD0'ʩ1hҳS9ff)3Ur}RNYyZv b$E|6ɦt/F06ɶ<Ψsݿ 6+lm$t_5B7æJp߶$te_~{6;Ц{+\񗟽*0/ Nud*d۠(.rg#l˝)":]lD}%wg˝)*:]lTН.wm ݹrwMw#;]trgdF薸˝}}%F}c:?&w˕CJG]609AO%K`2Bx j0bW9cW9ĴgeeȢvԚKmJ އvZ. W%\(,WkB{ PXHBCM" J;] %%/(,K .+kgdSRU>TSwC+;os|tyZbG]-J.]6!\*]vU<1mB{tycھZWǴ'X²U</d׹J'+DhWJDL;^*]!BCZuC5_俽 uurG.-s:%]7H^P.]AL"7K -ҕik[ݥ+i#qg.\1}6]`ںwj$W}Kn:_-D<#B."\2%c`CRb6PCSvDg7z=3Ǟf߲ 25K [ꭶFj}R)Pݔ;Փl$.V70u}+ID_*R4QEF\}ZZDIT6QzL%HVTQu St5:MzybTvi%:4aܧrrh;AQIALY5kԨTt}vuk4Fqaɬٙ3x?N gQ:D_<H- ΑZ4M- `=|`+m M/y.d4_=`tPIy.D 0P`E+WuOs[.DO๕&k.ɑ6Yv J Ԏo~ا{E> ؏J]N=5K@[UjQ3·qڨ,(Y '\ sY!\GĨ[SًfڌsJg]hGD>zJ K$߁ș}ΧxGɷXjLL:yΡϥkKFx\RO+U; ߎe%lpQ0MdEN/_Wܗ~-ʼnZ.y?U㴺tӑUeߏSW>3B,{CMyg=q)oY`x2_SlSOp`S O" i=].&O&ڦ.K S6|X9O\̰kݝRxl-erRo` DRuvO70^|&=O۸.w1v]bg}Wr!gw0K0Vc0+0r~A*L¢^zZ/Su~p@-L ~Ep H t^F 72E72!ZW0+BV;AΤ55{k#=ӕ)yO^S?t0%| f0n:OB0H]DxψmRh3鳐~ L7SҶm\='m_xcM[./95[G"W.\7U#ee5pv \\v.߉\ \*\ބt+pjspEmP@oJτa{\ =e=QM Ĭn.o\'\֋\>\ٲ3ݘ,NjwEQvcxp ަLWo_7jnHSҬ۝.lnp+{! ߥ V{?F"9! x } =#Ц_#`J:,|c0/| \"HC وC".4-|jq+R2N2Fl.-*%Z.m.]^~W!}찹$\b=j%|nsI.#*K<o.;m.#"I\!LJ508 V{kwK:x ԑZ6O%;ũ,Mw;D:¬Mlq6 H~izi#oM|71b "lMlM Ou$axQ?M>?M ?/60^ϣF00 LI#t42<O4 _&.,M "p,{)Y"pNuNj-ӽ1Z) @j!H_z<>AR8% B1мWP>"&|ɑd0 F>?\ Ov$TNl S$T/ u'j j],a:#PqBڞ7U3,co?TS6@ZcO}19ST ߃*=[R <_0z{fiӴ3ZF씳<Ô=$ff"u-gFW'LOH? ,LoO7l /rԃl/LEB]jka^D0ODuYg biuXu&BŰBC!O;*'@ʆDSxT 79:AP1:xBG:{<P1 8 )T * Óv>*Zϒ*xPDgS!,rNdxT #gybpz*RSwi}:T)ܱ(g = ShTXqPLgpMGEsup3gS˙^H;ĊKKχ *5\?rH8^i T ^w/*^upe[ِ 2F@l뵾*+'z?XB8+ҥP1KB{$9ΦbHχإkĊ/*Y1љNE^rHAS>nȿKbp^v! kHK_HA]]_ ) _v KPzBS0&oz|bЙ]% )S`# <ǙSoq>bO Cs`KR_џ7t-/!E*Њ{$ B_t8t8Ȋ2E Ntf{x"TSppb_zpoADlN_pbbzǰDA'صⰸpñF]yh=QbrRxb|r&t3!IQ8[JAr8B{P}x T9:NE7pr@ .$k{eTo&Cx<WQqP1aX A?@ :q zSwOTM## *U=+B#пM;44bOTXq;\qB_G`#2"GX>qXE@ֲ^-E*4(Q-Pu#SF@Na+lP"IE+>T+3B? aXðd$9~)kx?|P]Ίaqm2RXc F>SZRP7*>Y1a@ aPn"FAَ4OCR+&TbXpQ ~##j"6⠱!MdTL]$JmXx劔8VH>#%3y҇ 3~5 BQz\ԮҶh7+Wd38X"F٧*_H`8{Q8hd["pQߋݤŊ7r (ְyD>.ڙv> P*nAg0~pd^pF@$A͋[a1ajX#G8tM@88ϩx7ġ>Q=/t.8 "f `<0<@۵Wا#'BԣX?(,N$)3f68м"aE@SLK4eR]G6Ċx8;33i@A0hq̂"aT$luJHN(pN arueÚ.<b&O:iA àH{EHaK%={r; D@>4OA _Aâo#wAP_|&'`&+(pc.t ꌣ$_:t&tOԳ{EYiqbYmE3O_QQZ(*O++,//,hQDE3旑BҒrxQm ~[72;& CG|ÉP/G>?[v7$i B8Ll&e\9F"h Ǖq$:62sqТ[7>\s7<)&}+ߦsßZGxntn1=|M8]d{F3b)c]}3SDwDѨi_*vL|+.״@7 ܭvP2م%I//,KWUtQ,u^X\8V8tnayZ,Y8}SQeYĞX^bXZsAU~em[Ķ @k)67YZ+Al+6I([hmU^ɷ6jmk6,_Wdm101&O65&MlT`6QX* Ȗz%0Ҷ)mʫ}[SأN㨰%*gN+[JD T$vD'fQsxKP1jezG: 3$`AbM(bٖJIY ˈyƖu}K6s oa;5 L n5kLvQ6`oyGa4l|/&;. '=#&wf>e%ϙ̟1/AO 3)9~mdY*XJ>/&慄|%r0qua!\ʚp4h g&p@h j;PcA #ŶF%j>InG.1zZW_UF}"e~6nRݨ*uVHgI) -Y kdIAVd#Y\ )Z!-2`r–ge|!-*)li"-b!(-;$-^`!(-/-Ge ŸGO"ǧ?RVSb;Չ!8 kO9PjOdBME%F֤zE*Y 5ݕ^Piԛc{`1h3󔠻%IM"<^d+Z+<w ;c~~YabyK@w/+/U\º *Uń\U!>&ӵh) ޭ:hF%{$UJaRXuVUHa2XxHMn_Ol`{΂\^ ĎpP ҭܹ4Q U:@ dVT z?kG;2|TMԾMB.T #6iUH)uRSe:@=)}a!:RzGD>Z.Hi)G6R傔>l)}, Oe/y-ԗ ~5! )eWG)_sԀ>gD!Km 8Rj" mWDKeh ;'c3IO,;ӬIhPL>']I'&hoLއv'Ѿ#?Dc|+>&1 F>(AG0F : tQf WA De*`(F#=iѠLCdz'УQ4h 4(XHe#XGez{4GGk12=uqGh+͕<m ۣ ez{Lov2=FG;H:.e8:VEajb8PoU&l/_#S}s}c_1wLT.W]"&$˘dϿI߁I'&{*#';0IBsH I(oP`Th=P(D@%^T[,u}IC(%s@8z@)Ɔj,.It2"k_&.:Qe9(?Ie`V=6h6q|A-sDg\@iJ}MMWu?oRFdG;eɃښ[OywAT0S[Mh'kĨ0y ]iYC,huE>AЬ`vX| Dg1`; ԂEv lb np PYVJg3#Xqq`dJki<=|u# X~>jksg9xY >L'|z8,P]>|Dg|/Af hkE>`%X É 0_>7|6|6:G 7֍'"/#"@dNO[툖 (m*eDAPh6G<6ނ4WA |>s[ ~ |h|05(@ |v 'n4 vXkjbǾ 0<ul<;i\0i&6{A?8NA0 ~h15iP AevH{`EqQLBh`Xye.xCt]-eis1owB[>faڞ6]/ok-P>=^|4X/),Re.YO$J2xk;gGhQp|k ֺmlpx l( \H} Ն0Qm?4@Թ^IݐF9#`S!* gggβתF"ILv1!!pAH},)BNu4WCycwHv :M3ަJ4!񈞢zE>vv ҇U{\sk3o7ObNJh| cxG nұ *w6=C Ѡ{jژ5m浕Ijo1S|M # 0qX-TFޙR*:SM+oGy >!90;!s\n?B;7\#4ṳy.*L - PuO+T Uȴ8,?< ]M/@kRR%y}DI\Ժ%Z Z@ ]H &"[Җ&r:/ _ yJe}c IVvEڹ^}VK~_wۖV)Ӯa}TpT;ࣂH+In*>:ms^`#UCP䄘[Kl1>BCH}t_)B@;+ z"Y/yx˘uSJ?ea!|ű%!skes9sssjPZg*/z! oCl1'T!!8# B׻z|Lwi w~Gx.: =s^ |u}#~Hץ7ѺL*jIũ7_I=uH>g }֗+؜YaΚ^/௯8 Ecq;!Y+IJHLǽ7ҔĦ|l5jДvS)uD{)&°+VZ tp6^'G>lA3ɢ:] Wځz fZiǜ!/BZ[xߗy\SkkQT^NmkFTg2T&+S!*VKɮdWM {W^U&j7T=k磌jjشw^\,3||W Sd*i'UKt{ sGԭ.uJKsҥ%RV30 Qr'Qب~%0nN \p+-%9SbuEZC1+GhO$brA̓/T9'a.NJișsPm!'8yXa{;hI3Ěi)@.T;XpsYJ\qN0 ]JR4D FHX):I N||ɗ¢RXt:瀠R „.%KMt'tynxES]|'t%ѰxnOh?mZEйܵna"ֺQ?DwB0xt6̭_t^xF!}p[D2;U.~/*[i;#|[/hq _H)GV3\Won `W]nyc끪e'Wue/" ZAwUΞGzoe+d3Wڙweߕ=!+-+ +!+@ߕq}+{ZzW^2ߕ.+] ݜ+WiwepNmB}!$?]'ni '](#ۇG OW)O4N PE<(!T/;=DL8ቈ(&oP$"[rMA`jG#Z0' !ZvHMX 9;tC):_ əU0 䧣9BE*G% ٚUg rEET:VBf^x2#']^ϔ,ռV e'e+:wZTv8?kwdO?d1 o^qiE=~dWE-fM` z=WTBѓx|UߛiϝO?:\t0rљ-ς_C@[X*7 |~sP::љ5r?ϟ>)HzvIk(qj0UvfZuA| /n1OI /Cng>pnk|OD`dD]r?6F]O=p3lkN.Gng44rdBWng44swx3cF OKpi/73 rqh*lKB-0zV~РΎͷ[ ]>|=ASX/gQ!fZĎ 0(0`c1Yr?C a v6 phi@fZTͱ"zmmaIyO:F!x'pk@\6B4( a}^`z2S 1ބ2+⹿V Gsk5#s<7s/?0;// ௴f50}d03&dp8ncu1U(qUjMSkeRhUqW?#_(pU W?@(PhxϘ%mxϘ#8*Ϙ+( pk -r3@Qa|s4p`ɉoO ZhA1x T>|L3ko`sbޔmr4^pel>o-B:O} 8U3SW^W}Qm"NV{k4Vۀh>3p6e-\[K|[28[Tߖ+gܿwks5i]mx.?6\^s<0WW\mOϦ/3 yRn` j˝Y,{ -ޓ[,?R .Mm߲4mX L[,V8 W 82 `qXp|c`2Dl>G>U"ԘG6|LXp'v2DŽJ!ݬE9‚g֕.xf w(VܟisM/^YL?>UN/f45WONf ;@`|g'5Sf;|VفC Rmbs`Qms ii7dhvΰ4CZi?) 4E.qm_}06Z./2*]jd@.p7 ӭ>2Of͡x47m<m&s{fQBm[6k۬9f[& 3YpGmah6\I׾tӤk)]Bҵ/.]rjXDŽstA&u6٧@:[fj MtsY5Ɉ;I7@Sw[aM87GUchjKYa^c0DWlw3 4 ZZ 0D(,7 2}2 RHt)DI!CRH$ͳR(W.O`@SEv0@0)3 .o^J|Pah6oI\6?#ih" Q`hC|:,C:DVxb0yq\Feeh-@,T-;@D ^.Vyub\u>uuauuGz:4_qd:;tie!NnuIӸG|}˰㤗l=l}9tq^ 4*ltXX`\e5FoBD F_ʋeTfenCGR!J07:P^(<i#Zj"W"rf72 Mͫ93ǘ[UԏF$V_h\N{e7ukYr5e{TA{M͛9[_44oA[yz"5һ WAvD~k\Nby/74F Yl-Y_/ Ǒtp:A"7~7px.gM?{R7}.(YsW>qF.KB{:jZhe~ Ϣ&pxϵ>芏}-߀,3',"?!o|H%'f#,-%sRq)G^A #gY(B9 dqAKa "5"{[ܨLᕫ~ E~o$RUcV X:?_Z$ A4`AqbZb7\>!Ң6܋kh#[S_|hD}$.F"LpFH50%Lj8#\Bck߃Qg cx⡿Bla ;[Mx Sj,ejP†LlB4(|QBq >RKr)O)FڮsJͽ(eąD:,ߥ%x// uXknh)'݊*SȦ|Q6}0tw2م8$cdgs)­}b4O00n0n1n0n)s")nY.-2h0Y%-p/,Lvxche*u8YdגM:sX0(W \ j DMQ_@T<)Z/Q~~Q;;p!Fz]yH?2C [# <adp)1&ƂAXP.=]O +r诳0̗㈜K+pq{>f(:ٶ=Uyu@@lDZ2oK͛-C国hA;JUš3Ƙ5ۄ8àEEQZx>3j]M,>|qOMR?h{l1|(B7ٶ>71ߙ X`i1#=d[eL>SF)R{7 _vm~iAM'-*W](m 3GRBH4r;LCiF; 6dlυ!Ix""q<#nVPQ@7({ڽ.+ F [xHTHRYpb~qF4rdBdQF 扶:)@/'wYPx $A89-AKͶ nn49p |wú2Ѥk~3tz[[`AbxU-$ m[hprʃXAJВM$F?ON 1|lOU}ژ لEWшcjiBÇ%\8ڎma v߫%Հ֫-@h+@#¢[*И|9$84aJWi.#>gHC )'>e`w L ث%2@_B{pK@?[GR1]"zbU<>9H~2Ő9D %gO˄v;Y)e?];\޿HyY\< z!C10;<#AOH )o-դW>P}8ᇓ!?P@_&zR$f9O#a?wr@o?v;=G6Ve*=@=[ـl @i(ѱ- Ϟ? HC{oɪC{5¡,[$o"y)t?U t7I(9>B޿M܈{?нm1B]2tJ{dύ9*CAV!v2tF#c< *7#_sXrrjŮ)J=螇G)On0{l{ctK@o0'աt鿌>F}?нp<{?L{?P7J=Ԉu2t'+]~_D*`+q'7mmoDC;rtGڏ*va'oN<w0 4vڮ L!6 q=tDl!?A e=*z%+17A t/?] xU>M9]BȒ @@$jED IX\EkOV.y(Vmն+QD-Z-mV |s ) @W弇p!6G84LzJZE>p "OBمE?UIvGJOG+s$T!AzG;wCZL:ŪkZjؕu NwCCKeX|W^e'{*[o .RCwָkܨ$zpgf<gA83yOo% C6__Ƶgs$Z`*WX`OTgרb=_`'dk>F(p)Y`ݎf_|{a.6{Hؿ.CxS-XjJ{"9h^NSZۡBh.yZMS=3.$t=d, $trdJ!9;]P f%JӞkb'k@8q.̵pNcP֦{@CJdmD76u*uysC:WR8Eʤy˹r۶/okѾhc|W7i^ޯ7Zo/Y[J#%Kަo^1:ͪ"NQ]@T6_EEEBQm%K$XݡoN5fK%>QsI@t~t;K4TQē˃/:*25]MC?z?WBzMn'X4w Z==i bzAkdkͼ hk7+}o jqC߻Ki QE=* fxl6Ko15טjxX-sCOO\Cۉ#\pϱmڽ_c)ʝ=ywW9$ܰ7=WGǠ׫vw!RޤLHKCm}QhoՎ*^;O5GK"@Ү5:agNC>7Kaà/3PF-T b R?(%J bI0 1"=*%)A^>LiN9>kWR4OZ+48D?Uy2.' Çt2xՇ>(_VpiZI TZ_:$jşSSudjşS(' lZT+eH%_Su jşSsuj'ZT+Cʟvy@&tzZJLZ2T2SZˀVPDU+=LCU+죪TQ HZ;VWT+O/tQ$^iO?ZyVVU+#jQՊObmZcZ F#8^D xs'yIB\e$y u(ɵt(¨IH !ᘬ`=#i:XXgĀ*0`AߤltE@_=z$Z-)]J[kpom0L֐5)/ y"Z Ͽ ~]s(Ũtfʑ@Z2+ׅ- ޸v1G//|sVhl4,ii4-,kZ+/-P%1xLgsV,!>ˇBQz?HPOQ >1~BtP?F'qҶٯ̥}",mȿ=LJOljjlX63ϡ>gT\8tC?mtK=PwDU&VQuf09> 0T# ӎ C} |Lq9v" b$9at5־e\A&AsqtENW#!jJo-^.\aJ7+E8sXD;t;o~*UN2$Rr̓ LdHfHH%RB田CLdHdHxL }o(CB%7lLvgh9)hHG[ /%vZ؋*xx!oDl4m}j'LY=C@/gUS1y6 8Wvc[s8K\-'دGnsm /X .)2 =tn/ySܲ¹ho5*s~e/ G;YN<ܲi"2ó _M0 ͈P 0"B1lg$H2lgNp>g9Lp: Sj3=$ &Jd Ҁb#bO}!cĤQ"&>'[R{Dz!< V|MC,)J 8 $2_Eq5h+Eb#K dB|Rud8D*dsjBw9:b=Ѐ&\h4%Gb=OX6)mV[ z挕Rtyh7Gr():2~sC?]F;Mrv2Bʱ6=Oӆ)=dh-FkE-Vw^k%MfoG"%d8,pc܋j7jw6a;v=iIM u?v)5w7JnpEG hE"YQuaK4R$B66*4goXv$Bc@5mMn?5>E>MBγMq;Xb7C)|QT$|QQ};GJEM>Z7n+= ܁ a<#9:ѿMOؠ71E٫-KxHШD1Dz AxՃp $JҨ?F\PcLSBcr;@ P<3CHݐnb+o%5(V*S*0w'U8UkN ' 'T ،#1͈J/pB0P i=>6#fաa*S؋ !ȰQ zJR Pdi@^%,݇{f H=+h!Ҿ!4@! :NOޅI6 C˺ IpJu{ fj\gfE^@ɛר Xtg&A"U*8WزeW&TY̮*Ĕ Ѹ;!T> \0&>3vkSRm=stJ,t Mplp2&b oϒŹ1Jh܉X̱܍ػ^A)fs1,}K',mY,݇/`Xq8b<7qҷ,}҃}K?AGXY,*E-Z0[ 1~T(!X:KgaQ7*- -M's9^J" ,}:&ҽ6{vf/D6~lKWc.I}f"ÅK9wV$K6ok_Tn'Қsɖ@+& Ntxok48$rɍ]Fe$ FҰc`y,Ǒχ#V^.sXANp$;$7H!پ@~Do\CRg/xK[Y?x5%;Ct(~IA% .q:zufk9yB 40}a0M(a|5D-'3 {] \F/0 AB"y?* qx>] 7#$dO9 '$ Ob:qpLe; 5m#-8ED s`d H_Ɉ>{6c+P AN rˆ$gtSSX Bn$Z;y*jPSkg+v|8{B'I |tA6!]m"gH`9(ٙ$Jєb g>G& wA@(/$xNžKϐnLJ=([?MJr~;KAOys[r`N.;ABVؘ"_9cCyu'ix"H"1]<|:_ ~Xj#7i}뵨4T1_rw> +v Js%ir+`n-H܎,::hWF6U#lX,Xz"bG>N3wv%eNP&Y NsnV]R8y*ώ:>+-[7k?8Z\>HV UHИY [FAL5\VUz>=z.`}ezFnQo*&x|,hp\TiIYJ\'sNe{6bў B|[\ mF^dt5)9O9&u(ԄĄ&~NxמSuވ-N- X8>F,bindlQi ?NO[ْ=0Iit>Tg.1zU;-|g w+ _S8j Dhja]Т[SGCދ _[|V{ſ)R45[kYW@jfBt;{ۃWu׶ēYv1~E2I?wܥ/vDtO::7lku8";/%;OKȴ ɴסlF.xaDBmk5KdX.gK덦%S?6/+:_~>us B!͑:Hdm2vؚ ?C8;re3ZLH !i{H(O< JErGhSVX#"=[=hOpFQb6K4w~Lvϛ=U9d!5MD+aM=0NeC_),IZaݘt(GU7H*O̥f%!Hϗ<SeHCgp9c"kOe ;0N0#)v޺.oݞ7[_U kBЧJW~._ry*oP{D-dL4ReysH` \?|"ZrԆYu2,Dck ~1ݩۇ~d>&] vmzE߰Vŵل؊_e de #%l8K)IR0I*/;$8n^Sӭ[TLo#ľAewjͺƆLM3SolX?h*UG^;ž?"c@gŐ;JC8p|[$!PTwbxT3WU !5+&!$glH@!8w^E>p TjPX5fațOP!REGIw[+gt'Lb ش$PJE#ݥG" a.OU j ;/;,ܶטoٝUn#KNI.LV.ALL.VILastSavedTarget`0UnixNI.LV.ALL.goodSyntaxTargets`0 @Unix|f(Z? ?????"gxYw|qpBX$Z$ P҉E%R"Ҥl>޽^wPb*9݊)V\RI%]-%!m$@ of̛7o̼="qZ. JPpm 2uS顴C%*/$i_#S|yӔIڞ1Ƌ4󋶟oVu f$Q/c7QtHRnZEh]ғPb;jؾHa0Y*KᘁH۸%nHҠEaIg(:Ab:j+KB9"8¶1 e?[g% @̇ ]Q[ғ!eDyBP* [%bM!AHOBNg~$y\.TIim On%gIPE>Qb&L,4OxmZ>A]Aɒc-~nbfљ=6 l-{3փ\v嚾wʒZ:.%Μ_V&Ti7RBB4XéNTI_$Ï`6+eI YAiJ.Mʴ PB%iӅ-Yz;#p.LKp #NZ7_g Dڌ;24Yg ܓ{κR$1pLH :'}u7SUiwsS#O "9ΨFwM5_<Ÿ%p㾅,ܓe"Z]i' i{vJV8 SeOW >بU i1!z"@1G1톿|~/oSU+6Ql5ZPڵ!:'֋ b0fR.q6=$CN 5 ?rE+HA:a_FJ/5hŃ^lͪyDajt"Pee5> ]7_[C`:VlSŨ*tەԱ}vrR Vz3]ԸׯiQ,=vQ2XN+0HS$v]1uiYt(M9uaQ=f:o\B(-8:~p jChݍ ~܇R#^DPIe, }t]>ا\{,Zl#Iڬ*@L3F4}t#n_.Ngp_:,t)~ط#EGx6لChX7M)?ME<* C#cAKE Vꝳǔe:C+t{/B=mNa UnӿD/^f $*{Y$~<ɣ)>F $>EƣA]VW_[HKYZI_8q@~vbeGX_ҿ? 8JYuM V_tX&EOo !`h+|ωQ']YEP91PGhEkC1R{$+" 󵩧>ET.эga׫(:E