KHOA HỌC VÀ PHÂN LOẠI KHOA HỌC

Khái niệm Phân loại khoa học Qui luật hình thành và phát triển khoa học

Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Web Assembly

WebAssembly (wasm) là một ngôn ngữ máy tính độc lập và tối ưu hóa để chạy trên trình duyệt web. Nó được thiết kế để cung cấp một ...

Một số xu hướng ứng dụng kết hợp Blockchain và IoT

Đây là một số ứng dụng phổ biến mà Blockchain kết hợp với IOT: Hệ thống kiểm soát và quản lý tài nguyên: Blockchain có thể được sử ...

Tản mạn về triết học và nghệ thuật

Nếu đem so sánh hội hoạ hiện đại ngày hôm nay với hội hoạ hiện đại cách đây đúng 100 năm, lúc nó vừa mới ra đời, thì ...

Bí ẩn của cái đẹp

Hội hoạ dù là " tượng hình " hay " trừu tượng " đều có cùng một mẫu số chung là con người, và sự khát khao săn ...

Lựa chọn tài liệu tham chiếu để xây dựng tiêu chuẩn về kiến trúc tham chiếu IoT

Hiện nay đang tồn tại nhiều tài liệu mang tính quốc tế khác nhau có nội dung về kiến trúc tham chiếu IoT.

Hiện trạng xây dựng tiêu chuẩn về kiến trúc tham chiếu IoT

Hiện nay trên thế giới đang tồn tại rất nhiều tiêu chuẩn mang tính quốc tế, khu vực, và địa phương có liên quan đến hoặc tương ứng ...

Lọc theo
Tất cả ngôn ngữ