Ứng dụng các phần mềm mã nguồn mở để nâng cao chất lượng dạy học

Open Source: phần mềm có mã nguồn mởFree software: phần mềm miễn phí, đôi khi free software được dùng với ý nghĩa bao gồm cả open-source software và ...

Công cụ hỗ trợ học tập

Công nghệ thông tin ngày một phát triển, tạo ra nhiều phần mềm, công cụ hỗ trợ học sinh học tập. Với các sản phẩm này, việc học ...

QUY TRÌNH MƯỢN TRẢ SÁCH THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG TRUNG TÂM HỌC LIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Sách là tài sản quí giá nhất của Trung tâm Học liệu (TTHL), là kho tàng tri thức của nhân loại. Dịch vụ mượn trả sách tại quầy ...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Cần, Kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

Giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh về Cần, Khiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tu -Thực trạng khi áp dụng học tập tư tưởng Hồ Chí Minh ...

Gía trị tư tưởng của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giáo dục-đào tạo con người Việt Nam

Làm rõ tư tưởng của Hồ Chí Minh về giáo dục đào tạo con người Việt Nam trong hệ tư tưởng của Hồ Chí Minh trong tiến trình ...

Lọc theo
Tất cả ngôn ngữ