Một số xu hướng ứng dụng kết hợp Blockchain và IoT

Đây là một số ứng dụng phổ biến mà Blockchain kết hợp với IOT: Hệ thống kiểm soát và quản lý tài nguyên: Blockchain có thể được sử ...

Tản mạn về triết học và nghệ thuật

Nếu đem so sánh hội hoạ hiện đại ngày hôm nay với hội hoạ hiện đại cách đây đúng 100 năm, lúc nó vừa mới ra đời, thì ...

Bí ẩn của cái đẹp

Hội hoạ dù là " tượng hình " hay " trừu tượng " đều có cùng một mẫu số chung là con người, và sự khát khao săn ...

Lựa chọn tài liệu tham chiếu để xây dựng tiêu chuẩn về kiến trúc tham chiếu IoT

Hiện nay đang tồn tại nhiều tài liệu mang tính quốc tế khác nhau có nội dung về kiến trúc tham chiếu IoT.

Hiện trạng xây dựng tiêu chuẩn về kiến trúc tham chiếu IoT

Hiện nay trên thế giới đang tồn tại rất nhiều tiêu chuẩn mang tính quốc tế, khu vực, và địa phương có liên quan đến hoặc tương ứng ...

Bài toán các vị tướng Byzantine và ứng dụng trong Blockchain

Bài toán các vị tướng Byzantine (Byzantine Generals) là một bài toán trong khoa học máy tính về đường truyền tin cậy, bộ xử lý lỗi trong một ...

Nước nào ô nhiễm không khí cao nhất thế giới

Làm thế nào để bảo vệ một cách tốt nhất trước ô nhiễm không khí? Giảm mức tiếp xúc với ô nhiễm không khí tại Bishkek của bạn

Lọc theo
Tất cả ngôn ngữ