Thiết kế kho lạnh bảo quản Vắc-xin đúng tiêu chuẩn

Bảo quản Vacxin an toàn chất lượng luôn là mối quan tâm hàng đầu của các đơn vị Y tế. Trước đây, chúng ta thường bảo quản theo ...

Công việc cần làm và các báo cáo phải nộp trước và sau ngày kết thúc năm tài chinh

Những tháng cuối năm là những tháng có doanh thu cao nhất (sức mua dịp Tết tăng, dự trữ hàng qua Tết sản xuất) nên lượng chứng từ ...

Công việc của kế toán công nợ là gì, làm gì để quản lý công nợ hiệu quả?

Quản trị dòng tiền luôn là một vấn đề làm đau đầu không ít các doanh nghiệp- Một tác nhân quan trọng tác động đến dòng tiền đó ...

Never Fear, Never Quit

Using the inspiring allegory of Paul Peterson’s journey back to hope, author Joe Tye takes us through twenty life-altering principles of courage and perseverance— from making fear an ...

Miracles Are Made To Be Shared

Whatever you most need in life, the best way for you to get it is to help someone else get it who needs it even more than you ...

Commitment Is The Foundation Of Perseverance

Especially over the long term, you can do more than you think you can do. don’t cheat yourself by settling for anemic goals.

Take Your Purpose Seriously

If you dont take your purpose seriously, how can you expect that anyone else will?

A Lucky Coin Is What You Make Of It

Whether something is a random coincidence or a meaningful connection depends upon how you choose to interpret it.

Don’t Go It Alone

SIMPLIFY YOUR LIFE BY DOING WHAT YOU’RE GOOD AT AND GETTING HELP FOR WHAT YOU’RE NOT GOOD AT.

Obstacles Are What You See When You Take Your Eyes Off Your Goals

KEEP A FOCUS ON YOUR REAL GOALS BY CREATING A MENTAL IMAGE OF THEIR ACHIEVEMENT SO REAL AND TANGIBLE THAT THEY BECOME MEMORIES OF THE FUTURE.

Lọc theo
Tất cả ngôn ngữ