Know who you are, what you want, and how you’re going to get it.

The Chapter 2 of the book entitled "YOUR DREAMS ARE TOO SMALL" written by Joe Tye.

VOER và giải pháp cho sự thiếu hụt tài liệu chất lượng cao cho giáo dục đại học tại Việt Nam

Trong khi giáo dục phổ thông tại Việt Nam vẫn đang “loay hoay” với bài toán đổi mới chương trình và sách giáo khoa thì giáo dục đại ...

Công cụ hỗ trợ học tập

Công nghệ thông tin ngày một phát triển, tạo ra nhiều phần mềm, công cụ hỗ trợ học sinh học tập. Với các sản phẩm này, việc học ...

QUY TRÌNH MƯỢN TRẢ SÁCH THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG TRUNG TÂM HỌC LIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Sách là tài sản quí giá nhất của Trung tâm Học liệu (TTHL), là kho tàng tri thức của nhân loại. Dịch vụ mượn trả sách tại quầy ...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Cần, Kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

Giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh về Cần, Khiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tu -Thực trạng khi áp dụng học tập tư tưởng Hồ Chí Minh ...

Gía trị tư tưởng của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giáo dục-đào tạo con người Việt Nam

Làm rõ tư tưởng của Hồ Chí Minh về giáo dục đào tạo con người Việt Nam trong hệ tư tưởng của Hồ Chí Minh trong tiến trình ...

Lọc theo
Tất cả ngôn ngữ