Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Web Assembly

WebAssembly (wasm) là một ngôn ngữ máy tính độc lập và tối ưu hóa để chạy trên trình duyệt web. Nó được thiết kế để cung cấp một ...

Một số xu hướng ứng dụng kết hợp Blockchain và IoT

Đây là một số ứng dụng phổ biến mà Blockchain kết hợp với IOT: Hệ thống kiểm soát và quản lý tài nguyên: Blockchain có thể được sử ...

Lựa chọn tài liệu tham chiếu để xây dựng tiêu chuẩn về kiến trúc tham chiếu IoT

Hiện nay đang tồn tại nhiều tài liệu mang tính quốc tế khác nhau có nội dung về kiến trúc tham chiếu IoT.

Hiện trạng xây dựng tiêu chuẩn về kiến trúc tham chiếu IoT

Hiện nay trên thế giới đang tồn tại rất nhiều tiêu chuẩn mang tính quốc tế, khu vực, và địa phương có liên quan đến hoặc tương ứng ...

Nước nào ô nhiễm không khí cao nhất thế giới

Làm thế nào để bảo vệ một cách tốt nhất trước ô nhiễm không khí? Giảm mức tiếp xúc với ô nhiễm không khí tại Bishkek của bạn

Cảm biến tiệm cận là gì: các công nghệ khác nhau

Trong các ứng dụng tự động hóa, các thiết bị phát hiện tất cả hoặc không có gì đã trở nên phổ biến: phát hiện chướng ngại vật, ...

101 ứng dụng cho máy đo khoảng cách laser

Bạn sẽ làm gì, nếu bạn có một máy đo khoảng cách laser để đo khoảng cách, thay vì một thước đo hoặc bánh xe thông thường?

Cách hiệu chuẩn cảm biến nhiệt độ tại hiện trường

Cảm biến nhiệt độ thường được hiệu chuẩn để đảm bảo chất lượng sản phẩm, duy trì dòng chảy thích hợp hoặc để đáp ứng các yêu cầu ...

Lọc theo
Tất cả ngôn ngữ