các phần mềm học tập

Phần mềm dạy học tin học trung học cơ sơ Phần mềm trong giáo dục

Đội ngũ đơn vị

Phần đầu tiên trong Quân sự chung của Giáo dục quốc phòng

Bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu với CRC 1 TANK POWER RENEW

Muốn xe êm, chạy bốc, tiết kiệm nhiên liệu với chi phí 0 đồng – Bạn có tin được không? Hãy sử dụng 1 Tank Power Renew cho ...

Giới thiệu tóm tắt về VOER - Chương trình tài nguyên giáo dục Mở Việt Nam

Chương trình Tài nguyên giáo dục Mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER), hỗ trợ bởi Quỹ Việt Nam (the Vietnam Foundation), có mục tiêu xây ...

Nghiên cứu hệ thống phát hiện xâm nhập mạng trái phép IDS

Hiện nay mạng Internet đã trở thành một phần không thể thiếu của con người. Internet ngày càng phổ biến rộng rải cho mọi người để trao đổi ...

Tạo mới module

Nhấn vào nút Tạo module mới ở menu trái, màn hình bước 1 dưới đây hiện ra. Bước 1 : Đây là bước liên quan đến việc cấp ...

Tạo mới Collection (Giáo trình/sách tham khảo)

3 bước tạo mới collection tương tự như 3 bước tạo mới Module, trong đó 2 bước đầu gần như giống y hệt (đồng ý với giấy phép ...

Lọc theo
Tất cả ngôn ngữ