“Một ông nông dân cõng 4 ông công chức béo thì chết!”

“Một ông nông dân cõng 4 ông công chức béo thì chết, dân oán thán lắm. Làm quan có thời, về thì cần lấy cái đức cho mình. ...

CÔNG THỨC TÍNH LỰC PHÂN TRANH - ÁP DỤNG CHO MỌI LỰC TƯƠNG TÁC CƠ BẢN

Trong bài viết này sẽ giới thiệu công thức tính “lực phân tranh”, tức là một công thức được áp dụng cho mọi lực tương tác cơ bản ...

Bài thứ hai: Sự Thật Về Ánh Sáng

Phân tích trong bài này đã chỉ ra sự thật về bức xạ điện từ chính là sự lan truyền sự thay đổi cường độ khối lượng trong ...

Những Điều Cần Biết Về Thế Giới Vật Chất Vũ Trụ (Bài Thứ Nhất)

Bất kỳ “hành tinh” nào, dù lớn hay nhỏ, như Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời, Thiên Hà, …, Vũ Trụ, đều do một hoặc một số hạt ...

Quy Luật Phân Bố Vật Chất Trong Vũ Trụ

Thật tế, trong chân không có đầy vật chất. Vậy, lượng vật chất trong chân không có được gọi là khối lượng hay không?

Nhận Xét Nguyên Lý Bất Định Của Heisenberg

Trong một thời điểm, ngay cả khi chỉ xác định một đại lượng hoặc vận tốc hoặc vị trí thì cũng không thể xác định chính xác. Giá ...

Mô Hình Hệ Tọa Độ Không-Thời Gian

Dựa vào đâu để tìm thấy mối liên hệ giữa không gian và thời gian?

Một Số Cấu Trúc Vi Mô Của Vật Chất Trong Vũ Trụ

Mô tả các cấu trúc cơ bản ở thang vi mô của vật chất cấu thành từ các Phần Tử vật chất duy nhất trong Vũ Trụ.

GIÁO PHÁP CỦA CHƯ PHẬT

Cập nhật giáo huấn của Đức ngài Pháp Không Chân Như về giáo pháp của Chư Phật và các pháp môn tu hành giải thoát khổ đau, giải ...

Lọc theo
Tất cả ngôn ngữ