ĐApp: Web 3.0 sẽ trông như thế nào?

Bài viết đầu tiên của TS. Gavin Wood, Co-founder kiêm CTO của Ethereum, đồng thời là sáng lập của Web3 foundation và nền tảng Blockchain công cộng nổi ...

Lược sử WEB3

Web3 và sự hình thành và phát triển của nền kinh tế số thế hệ kế tiếp

Lược sử WEB3

Web3 và sự hình thành và phát triển của nền kinh tế số thế hệ kế tiếp

KHOA HỌC VÀ PHÂN LOẠI KHOA HỌC

Khái niệm Phân loại khoa học Qui luật hình thành và phát triển khoa học

Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Web Assembly

WebAssembly (wasm) là một ngôn ngữ máy tính độc lập và tối ưu hóa để chạy trên trình duyệt web. Nó được thiết kế để cung cấp một ...

Lọc theo
Tất cả ngôn ngữ