Khái niệm về du lịch và loại hình du lịch

Khái niệm về du lịch và loại hình du lịch

Câu hỏi ôn tập: Nghiệp vụ môi giới của công ty chứng khoán

Câu 1: Trình bày các đặc điểm của công ty chứng khoán? Câu 2: Hãy phân tích vai trò của công ty chứng khoán đối với thị trường Câu 3: Hãy nêu các hoạt động cơ bản của công ty chứng khoán? Câu 4: Hãy nêu tên các hoạt động hỗ trợ của công ty chứng khoán? Câu 4: Hoạt động môi giới của công ty chứng khoán là gì? Câu 5: Hãy trình bày các chức năng của hoạt động môi giới chứng khoán? Câu 6: Những nét đặc trưng của nghề môi giới chứng khoán ?

Câu hỏi ôn tập: Nghiệp vụ môi giới của công ty chứng khoán

Câu 1: Trình bày các đặc điểm của công ty chứng khoán? Câu 2: Hãy phân tích vai trò của công ty chứng khoán đối với thị trường Câu 3: Hãy nêu các hoạt động cơ bản của công ty chứng khoán? Câu 4: Hãy nêu tên các hoạt động hỗ trợ của công ty chứng khoán? Câu 4: Hoạt động môi giới của công ty chứng khoán là gì? Câu 5: Hãy trình bày các chức năng của hoạt động môi giới chứng khoán? Câu 6: Những nét đặc trưng của nghề môi giới chứng khoán ?

Nghiệp vụ môi giới chứng khoán

Môi giới chứng khoán là hoạt động kinh doanh chứng khoán trong đó một công ty chứng khoán đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch thông qua cơ chế giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) hay thị trường OTC mà chính khách hàng phải chịu trách nhiệm đối với hậu quả kinh tế của việc giao dịch đó.

Tổng quan về công ty chứng khoán

Để hình thành và phát triển thị trường chứng khoán có hiệu quả, một yếu tố không thể thiếu được là các chủ thể tham gia kinh doanh trên thị trường chứng khoán. Mục tiêu của việc hình thành thị trường chứng khoán là thu hút vốn đầu tư dài hạn cho việc phát triển kinh tế và tạo ra tính thanh khoản cho các loại chứng khoán. Do vậy để thúc đẩy thị trường chứng khoán hoạt động một cách có trật tự công bằng và hiệu quả cần phải có sự ra đời và hoạt động của các công ty chứng khoán. Lịch sử hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán trên thế giới cho thấy thời tiền sử của thị trường chứng khoán, các nhà môi giới hoạt động cá nhân độc lập với nhau. Sau này cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán, chức năng và quy mô hoạt động giao dịch của các nhà môi giới tăng lên đòi hỏi sự ra đời của các công ty chứng khoán là sự tập hợp có tổ chức của các nhà môi giới riêng lẻ.

Câu hỏi ôn tập môn Tổng quan về kinh doanh chứng khoán

Câu 1: Kinh doanh chứng khoán là gì? Câu 2: Kinh doanh chứng khoán hoạt động dựa trên hai nhóm nguyên tắc chủ yếu nào? Câu 3: Hãy nêu tên các chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh chứng khoán? Câu 4: Quỹ đầu tư là gì?

Tổng quan về kinh doanh chứng khoán

Kinh doanh chứng khoán là việc tổ chức, cá nhân tham gia một trong các hoạt động môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, lưu ký chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, quản lý tài sản, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, hoặc các hoạt động có liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán - Lời nói đầu

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua gần 15 năm ra đời và phát triển, hoạt động của thị trường ngày càng đa dạng và phong phú đã dẫn đến một lĩnh vực kinh doanh mới là kinh doanh chứng khoán. Do vậy việc nâng cao trình độ nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán là cần thiết đối với cán bộ quản lý kinh tế, tài chính, các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Thực tế đó, đòi hỏi phải trang bị cho sinh viên các chuyên ngành về quản lý kinh tế, quản lý tài chính và đặc biệt là sinh viên chuyên ngành tài chính, nhằm giúp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ kiến thức cơ bản để tiếp cận với lĩnh vực chứng khoán nói chung, kinh doanh chứng khoán nói riêng. Chính vì vậy việc biên soạn giáo trình môn học “nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán” là yêu cầu bức thiết nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giảng dạy của nhà trường.

Tìm hiểu về Vay ngang hàng (P2P Lending) và đề xuất triển khai theo quy mô tăng dần

Vay ngang hàng P2P (peer to peer lending) là khái niệm xuất phát từ khái niệm vận hành của mạng máy tính đồng đẳng, ngang hàng P2P lending cần được triển khai từ quy mô cá nhân (people to people, quy mô nhỏ, không đòi hỏi bất kỳ điều kiện gì để có thể tham gia cho vay cũng như tham gia vay) Việt Nam hiện đang có đủ điều kiện để triển khai từ mô hình thí điểm quy mô nhỏ đến đến các quy mô lớn hơn cho P2P lending

Thẩm định bất động sản là gì, mục đích thẩm định giá Bất động sản là gì?

a. Khái niệm thẩm định giá bất động sản: Thẩm định giá bất động sản là việc xác định giá trị bằng tiền của bất động sản phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phụ vụ cho mục đính nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá. b. Mục đích Thẩm định giá bất động sản – Chuyển nhượng quyền sở hữu + hỗ trợ người mua quyết định mua + Hỗ trợ người bán quyết định bán + Thiết lập cơ sở cho sự trao đổi + Thiết lập cho sự công nhận hoặc hợp nhất quyền sở hữu cảu nhiều tài sản; + Xác định điều kiện và giá bán dự kiến cho bất động sản + Làm căn cứ đấu giá. – Tài chính và tín dụng + Để ước tính giá trị của một bất động sản bảo đảm thế chấp; + Để cung cấp cho nhà đầu tư cơ sở hợp lý để quyết định giá thế chấp bất động sản; + Tạo cơ sở để ngân hàng quyết định cho vay; + Để bảo hiểm tài sản; – Cho thuê theo hợp đồng – Thẩm định giá tài sản công ty + Để xác định giá trị tài sản phục vụ cho việc công bố tài chính hằng năm của công ty; + Để xác định giá trị phần vốn góp của các bên trong trường hợp công ty mới thành lập; + Để tính toán trong việc mua bán, sáp nhập, hợp nhất, phá sản và giải thể công ty – Phát triển tài sản và đầu tư + Để so sánh với tài sản đầu tư khác; + Để xem xét khả năng đầu tư vào bất động sản – Thẩm định giá theo luật pháp + Để xác định giá trị đánh thuế; + Để xác định giá trị bồi thường; + Để phục vụ cho công tác xét xử và thi hành án dân sự, án hình sự. Bạn có thể xem bài viết Thẩm định giá Bất động sản để hiểu rõ hơn nhé.

Nguồn gốc của thiền

Các phương pháp thực hành thiền (gọi tắt là hành thiền) là các phương pháp thực hành trong đó một cá nhân huấn luyện tâm trí hoặc tạo ra một trạng thái của ý thức, để đạt đến một số lợi ích[1] hay đơn giản là đạt đến tâm thức trên là đủ.

LỌC THEO
Tất cả
Tài liệu
Viết giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics