Nấu ăn

Khóa học này giới thiệu những món ăn thường ngày, dễ làm.

Một số vấn đề lý luận về chợ và mô hình tổ chức quản lý chợ

Trên thực tế tuỳ theo lĩnh vực nghiên cứu mà có rất nhiều khái niệm khác nhau về chợ: - Theo định nghĩa trong các từ điển tiếng ...

THỦY LỰC CÔNG TRÌNH

Nội dung bao gồm dòng chảy ổn định đều không áp, dòng chảy ổn định không đều trong kênh, nước nhảy, đập tràn, nối tiếp và tiêu năng, ...

Giáo trình linh kiện điện tử

Linh kiện điện tử là kiến thức bước đầu và căn bản của ngành điện tử. Giáo trình được biên soạn từ các bài giảng của tác giả ...

Kĩ thuật điện 2

Điện năng có ưu điểm nổi bật là có thể sản xuất tập trung với nguồn công suất lớn, có thể truyền tải đi xa và phân phối ...

Lý luân chung về xuất khẩu trên thế giới

Ngày này xuất khẩu đã trở thành một hoạt động thương mại quan trọng đối với mọi quốc gia cho dù đó là quốc phát triển hay đang ...

Thí nghiệm CAD (Computer-Aided Design)

Thí nghiệm CAD(Computer-Aided Design),nhằm tăng cường hiệu quả đào tạo và năng lực tự đào tạo của sinh viên

giáo trình lý thuyết thông tin

Chương 1: Giới thiệu. Chương này trình bày các nội dung có tính tổng quan về môn học bao gồm: các đối tượng nghiên cứu, mô hình lý ...

Lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp

Lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp.

Lọc theo
Tất cả ngôn ngữ