Tác giả Nguyễn Trãi

Nguyễn Trãi là tác gia vĩ đại trong lịch sử văn học dân tộc. Với hệ thống sáng tác đa dạng về mặt thể loại ( thơ ca ...

kĩ thuật đồ họa

Đồ họa máy tính được ra đời bởi sự kết hợp của 2 lĩnh vực thông tin và truyền hình. Đầu tiên kỹ thuật đồ họa được phát ...

Giáo trình tổng quan về Ajax và Wap

Giáo trình trình bày ngắn gọn về hai công nghệ mới nhất hiện nay là Ajax và Wap cùng những ứng dụng thực tiễn.

SME Business Associations of Vietnam 11 case studies

The existence of well functioning Business Associations in a society plays a key role in the development of enterprises. By representing business interests and providing specific services to ...

Electronic Circuit Analysis

This textbook introduces DC and AC circuits and analog and digital circuits

GUIDE TO CDS IN VIETNAM FINAL DRAFT FOR SDC_en

Acknowledgements This Guide has been prepared by a team from the Institute for Sustainable Futures (ISF) at the University of Technology, Sydney: Michael Paddon, Naomi Carrard, Jade Herriman, ...

Sparse Signal Processing

An introduction to the coding and processing of digital multimedia. The course covers current techniques for processing, storage and delivery of media such as audio, images, and video. ...

Bài giảng môn học: Tiếng Việt ngành kinh tế

Khoa ngôn ngữ, ĐHKH XH và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội Giảng viên: Đỗ Hồng Dương

Lọc theo
Tất cả ngôn ngữ