Lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp

Với cơ chế thị trường mở cửa như hiện nay thì tiền lương là một trong những vấn đề rất quan trọng vì đó chính là khoản thù ...

Tạp chí xã hội học -năm 1997

Kể từ 1986, Việt Nam 10 năm thử nghiệm một chuyển đổi lớn lao mà chỉ trước đó vài năm khó có ai có thể hình dung nổi. ...

Giáo trình quy hoạch tuyến tính

QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH Được biên soạn trong khuôn khổ dự án ASVIET002CNTT ”Tăng cường hiệu quả đào tạo và năng lực tự đào tạo của sinh viên ...

Những vấn đề cơ bản về chất lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm trong các doanh nghiệp công nghiệp

Chất lượng là một phạm trù rộng và phức tạp mà con người thường hay gặp trong các lĩnh vực hoạt động của mình, nhất là lĩnh vực ...

Core Java

Những nội dung liên quan đến java từ cơ bản đến nâng cao

Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Nền kinh tế Việt Nam sau hơn 10 năm đổi mới đã có những thay đổi đáng kể, đạt được nhiều thành tưu nổi bật. Nhiều công trình ...

Tạp chí xã hội học số 2 năm 2005

Khu vực xã hội (dân sự) là nơi diễn ra những nỗ lực tập thể, phong trào xã hội, hoạt động của các tổ chức xã hội, các ...

Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại

Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa trong các doanh nghiệp kinh ...

Giáo trình điện tử Màng sinh chất

Giáo trình điện tử màng sinh chất Giáo viên:PGS. TS.Nguyễn Xuân Viết Email:viethunhat@yahoo.com

The Healing Tree

The greatest miracle of all is not something that happens to you, it’s something that happens within you; this is the story of one such miracle.

Giáo trình kỹ thuật đồ họa

Đồ họa máy tính được ra đời bởi sự kết hợp của 2 lĩnh vực thông tin và truyền hình. Đầu tiên kỹ thuật đồ họa được phát ...

Lọc theo
Tất cả ngôn ngữ