Concepts of Biology

Concepts of Biology is intended for the introductory biology course for non-science majors taught at most two- and four-year colleges. The scope, sequence, and level of the program ...

Biology

Biology is designed for multi-semester biology courses for science majors. It is grounded on an evolutionary basis and includes exciting features that highlight careers in the biological sciences ...

Introduction to Sociology

Introduction to Sociology was written by teams of sociology professors and writers and peer-reviewed by college instructors nationwide. The textbook was developed for OpenStax College as part of ...

College Physics

This introductory, algebra-based, two-semester college physics book is grounded with real-world examples, illustrations, and explanations to help students grasp key, fundamental physics concepts. This online, fully editable and ...

Tìm hiểu về truyền thuyết

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức khái quát về thể loại truyền thuyết trên các phương diện: Thời đại sản sinh, quan niệm, những vấn ...

Giáo trình MathCad

Mathcad là một phần mềm tính toán mạnh, giao diện rất thân thiện với WORD, có những bảng tính và hàm giống như EXCEL và cả phần đồ ...

Giáo trình Lotus Notes

Giáo trình Hệ thống thông tin tác nghiệp dựa trên nền Lotus Notes

Giáo trình DreamWeaver 8

Những bài viết , hướng dẫn ngắn gọn , xúc tích kèm hình ảnh minh họa giúp người đọc có thể nắm được những kiến thức cơ bản ...

Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu là một tập hợp các bảng dữ liệu có quan hệ với nhau sao cho cấu trúc của chúng cũng như các mối quan ...

GIÁO TRÌNH VỀ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming, viết tắt là OOP) là một phương pháp mới trên bước đường tiến hóa của việc lập trình máy tính, nhằm ...

KỸ THUẬT CẢM BIẾN

Module Kỹ thuật cảm biến cung cấp các kiến thức về cảm biến và ứng dụng của các cảm biến. Module này giới thiệu các loại cảm biến: ...

Lọc theo
Tất cả ngôn ngữ