Giáo trình hệ thống nhúng

Mục tiêu Sau khi hoàn thành module này, người học có khả năng: Giải thích được một số các khái niệm liên quan đến hệ thống nhúng, hệ ...

Giáo trình Kỹ thuật sản xuất các sản phẩm nhiệt đới

Giáo trình Kỹ thuật sản xuất các sản phẩm nhiệt đới PGS.TS. Nguyễn Thọ - TS. Phạm Ngọc Thạch Khoa Hóa Kỹ thuật - Trường Đại học Bách ...

Giáo trình bảo vệ môi trường

Trong kỉ nguyên tiến bộ khoa học kĩ thuật những tác động nhân sinh lên môi trường trở nên ngày càng mạnh mẽ và qui mô hơn. Sự ...

Giáo trình vi điều khiển AVR

AVR là họ vi điều khiển 8 bit theo công nghệ mới, với những tính năng rất mạnh được tích hợp trong chip của hãng Atmel theo công ...

AutoCAd 2004

Phần mềm AutoCAD là phần mềm thiết kế thông dụng cho các chuyên ngành cơ khí chính xác và xây dựng. Bắt đầu từ thế hệ thứ 10 ...

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư vào nhà ở cho người có thu nhập thấp

Nhà ở là một tài sản có giá trị đặc biệt đối với đời sống mỗi con người, mỗi gia đình. Nhà ở cũng là một bộ phận ...

Lọc theo
Tất cả ngôn ngữ