CƠ SỞ KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

Lập trình không là một công việc, nó là một thú vui và là một niềm đam mê. Bạn sẽ phải làm quen với các dòng chữ loằng ...

Hạch toán tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp

Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước kế toán là một công việc quan trọng phục vụ cho việc hạch toán và quản lý ...

Vốn cố định và hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp

Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, các Doanh nghiệp phải tự trang bị cho mình một hệ thống cơ sở vật chất tương ứng với ngành nghề ...

giáo trình khoa học

Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một hoạt động then chốt hàng đầu trong những ngành khoa học. Kết quả từ NCKH là những phát hiện mới về ...

Giáo trình mạng

Các khái niệm liên quan đến mạng máy tính. Những vấn đề liên quan đến truyền dữ liệu trong mạng máy tính. Nguyên tắc thiết kế phân tầng ...

Giáo trình lý thuyết mầu

Trước khi vào nghiên cứu từng chi tiết kỹthuật và chất liệu được sử dụng để tái tạo màu sắc, chúng ta hãy ôn lại kiến thức về ...

Hệ điều hành

Mô tả các điểm chính yếu của hệ điều hành Vai trò và năng lực của hệ điều hành trong hệ thống máy tính. Những vấn đề phát ...

Lọc theo
Tất cả ngôn ngữ