Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất

Sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của một nền kinh tế mở như Việt Nam trong những năm gần đây đã đưa các doanh nghiệp vào một ...

Đề cương: Tin học đại cương (khối ngành kinh tế)

Đề cương: Tin học đại cương (khối ngành kinh tế). Giảng dạy tại ĐH Quốc Tế Bắc Hà

Công tác tiêu thụ sản phẩm và một số yêu cầu của việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

Công tác tiêu thụ sản phẩm và một số yêu cầu của việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp ...

Về khuôn mặt mới của Giáo dục Đại học Việt Nam

“Về khuôn mặt mới của Giáo dục đại học (GDĐH) Việt Nam” là tập hợp các bài viết của GS. Phạm Phụ trong gần 10 năm qua. 10 ...

Giáo trình kinh tế và quản lý môi trường

Kinh tế và Quản lý môi trường trang bị cho sinh viên các ngành kinh tế và quản trị kinh doanh những kiến thức cơ bản về kinh ...

Nghiên cứu Marketing

Marketing là tập hợp tất cả các hoạt động của con người nhằm hướng tới việc thỏa mãn nhu cầu khách hàng thông qua hoạt động trao đổi. ...

Lọc theo
Tất cả ngôn ngữ