Mô phỏng vi điều khiển

Giáo trình này chỉ chú trọng đến phần thực hành lập trình trên vi điều khiển nên không có phần lý thuyết về vi điều khiển mà thay ...

Các ứng dụng cơ bản của máy vi tính trong dạy học vật lý

Giáo trình Các ứng dụng cơ bản tin học trong dạy học vật lí trình bày những ứng dụng cơ bản và thông dụng nhất của máy vi ...

Kỹ thuật phần mềm

Cuốn giáo trình này bao gồm những kiến thức cơ bản nhưng cũng không phần quan trọng dành cho những người mới nhập môn Kỹ thuật phần mềm

Cơ sở hải dương học

Cuốn “Cơ sở hải dương học” được biên soạn với mục đích làm tài liệu tham khảo cho những người làm công tác khí tượng – thủy văn. ...

Kinh Tế Lượng

Thuật ngữ tiếng Anh “Econometrics” có nghĩa là đo lường kinh tế. Thật ra phạm vi của kinh tế lượng rộng hơn đo lường kinh tế. Chúng ta ...

Những vấn đề cơ bản về khả năng cạnh tranh của một doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

Những vấn đề cơ bản về khả năng cạnh tranh của một doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

Phân tích tài chính – chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright

Phân tích tài chính (financial analysis) là môn học được thiết kế dành riêng cho Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright và được giảng dạy vào học ...

Lọc theo
Tất cả ngôn ngữ