Kinh tế vĩ mô

Nghiên cứu cách thức các nguồn lực khan hiếm được phân bổ cho các nhu cầu sử dụng mang tính cạnh tranh. Các kết hợp hàng hóa và ...

Giáo trình enzyme

Trong cơ thể sống (các tế bào) luôn luôn xảy ra quá trình trao đổi chất. Sự trao đổi chất ngừng thì sự sống không còn tồn tại. ...

Các vấn đề chung về chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm

Hiện nay, trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Bên ...

Lọc theo
Tất cả ngôn ngữ