Khai thác và đóng góp thông tin trên Website Học liệu mở Việt Nam

Khóa học cung cấp các thông tin giới thiệu tổng quát về thuật ngữ Học liệu mở; ý tưởng, cơ chế vận hành của phần mềm Connexions; giao ...

Cơ sở lý luận về cạnh tranh và cạnh tranh trong doanh nghiệp thương mại

Ngành thương mại và kinh doanh thương mại có tầm quan trọng đặc biệt trong sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Đất nước Việt Nam ...

Hướng dẫn cấu hình các tính năng cơ bản cho Router

Tài liệu này được biên soạn dựa theo các tài liệu của Cisco: Documentation CD-ROM, Internet và trên các kinh nghiệm thực tế. Các vấn đề đã được ...

Điều Hòa Không Khí Và Thông Gió

Không khí xung quanh chúng ta là hỗn hợp của nhiều chất khí, chủ yếu là N2 và O2 ngoài ra còn một lượng nhỏ các khí trơ, ...

Lọc theo
Tất cả ngôn ngữ