Giáo trình vi xử lý

Trong thực tế, ta thường dùng hệ thập phân để biểu diễn các giá trị số. Ở hệ thống này, ta dùng các tổ hợp của các chữ ...

Những vấn đề lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp thương mại

Những vấn đề lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp thương mại.

Kinh tế vĩ mô

Nhập môn Môn học Kinh tế vĩ mô và một vài đề thi về kinh tế vĩ mô

Môi trường và con người

Theo cách hiểu thông thường, ta có thể định nghĩa môi trường như sau: “Môi trường là tập hợp (aggregate) các vật thể (things), hoàn cảnh (conditions) và ...

Tạp chí xã hội học số 1 năm 1996

Nhằm thúc đẩy sự hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo cán bộ Xã hội học ở nước ta trong thời kì mới, ngày 29.1.1996 tại Hà ...

Bài giảng Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

MÔI TRƯỜNG : là tập hợp tất cả các thành phần vật chất bao quanh sự vật có khả năng tác động đến sự tồn tại và phát ...

Cơ sở dữ liệu

Trong nhiều năm gần đây, thuật ngữ Cơ sở dữ liệu - Database đã trở nên quen thuộc trong nhiều lĩnh vực. Các ứng dụng tin học vào ...

Lọc theo
Tất cả ngôn ngữ