Những vấn đề lý luận về thị trường, xuất khẩu và hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu

Doanh nghiệp sản xuất là một tế bào của nền kinh tế, là nơi trực tiếp sản xuất ra cuả vật chất cho xã hội. Tất cả các ...

Giáo trình thông gió và xử lý khí

Điều hòa không khí là kỹ thuật tạo ra và duy trì điều kiện vi khí hậu thích hợp với con người và công nghệ của các quá ...

Thức ăn và nuôi dưỡng bò sữa

Khác với ngựa, lợn, chó và người, bò sữa thuộc loài nhai lại. Dạ dầy của bò bao gồm bốn túi: dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ lá ...

Giáo trình kỹ thuật nông nghiệp

Nông nghiệp là một trong những ngành kinh tế quan trọng và phức tạp. Nó không chỉ là một ngành kinh tế đơn thuần mà còn là hệ ...

Bài Giảng Tài Chính Công

Vai trò của khu vực công nghiệp bây giờ là rất quan trọng. Định nghĩa và các điều kiện để có hiệu quả thị trường. Định nghĩa và ...

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

Tài liệu được biên soạn trong khuôn khổ dự án ASVIET002CNTT ”Tăng cường hiệu quả đào tạo và năng lực tự đào tạo của sinh viên khoa Công ...

Lọc theo
Tất cả ngôn ngữ