GIÁO TRÌNH

Cơ bản về HTML, JAVASCRIPT, CSS và ASP

Science and Technology

ASP

Giới thiệu ASP

ASP là một ngôn ngữ kịch bản dùng để xây dựng các ứng dụng trên môi trường internet. Như tên gọi của nó, ASP giúp người xây dựng ứng dụng web tạo ra các trang web có nội dung linh hoạt. Với các người dùng khác nhau khi truy cập vào những trang web này có thể sẽ nhận được các kết quả khác nhau. Nhờ những đối tượng có sẵn (Built_in Object) và khả năng hổ trợ các ngôn ngữ script như VBScript và Jscript, ASP giúp người xây dựng ứng dụng dễ dàng và nhanh chóng tạo ra các trang web chất lượng. Những tính năng trên giúp người phát triển ứng dụng nhanh chóng tiếp cận ngôn ngữ mới, điều này là một ưu điểm không nhỏ của ASP.

Cơ chế hoạt động

Khi một trang ASP được yêu cầu bởi web browser, web server sẽ duyệt tuần tự trang ASP này và chỉ dịch các script ASP. Tùy theo người xây dựng trang web này quy định mà kết quả do web server dịch sẽ trả về lần lượt cho trình duyệt của người dùng hay là chỉ trả về khi dịch xong tất cả các script. Kết quả trả về này mặc định là một trang theo cấu trúc của ngôn ngữ HTML.

Cơ chế hoạt động đối với các trang web thường.

Cơ chế hoạt động đối với các trang web động (ASP chẳng hạn).

Ưu và nhược điểm của ASP

Ưu điểm :

  • ASP bổ sung cho các công nghệ đã có từ trước như CGI (Common Gateway Interface), Giúp người dùng xây dụng các ứng dụng web với những tính năng sinh động. Tuy nhiên, khác với CGI, các trang ASP không cần phải hợp dịch.
  • Dễ dàng tương thích với các công nghệ của MicroSoft. ASP sử dụng ActiveX Data Object (ADO) để thao tác với cơ sở dữ liệu hết sức tiện lợi.
  • Với những gì ASP cung cấp, các nhà phát triển ứng dụng web dễ dàng tiếp cận công nghệ này và nhanh chóng tạo ra các sản phẩm có giá trị. Điều này hết sức có ý nghĩa trong điều kiện phát triển như vũ bảo của tin học ngày nay. Nó góp phần tạo nên một đội ngũ lập trình web lớn mạnh.
  • ASP có tính năng mở. Nó cho phép các nhà lập trình xây dựng các component và đăng ký sử dụng dễ dàng. Hay nói cách khác ASP có tính năng COM(Component Object Model)

Khuyết điểm :

  • ASP chỉ chạy vàtương thích trên môi trường Window điều này làm ASP bị hạn chế rất nhiều.
  • Dùng ASP chúng ta sẽ gặp không ít khó khăn trong việc can thiệp sâu vào hệ thống như các ứng dụng CGI.
  • ASP không được sự hổ trợ nhiều từ các hãng thứ ba.
  • Các ứng dụng ASP chạy chậm hơn công nghệ Java Servlet.
  • Tính bảo mật thấp. Không giống như CGI hay Java servlet, các mã ASP đều có thể đọc được nếu người dùng có quyền truy cập vào web server. Có lẽ đây là lý do quan trọng nhất để người dùng không chọn công nghệ ASP.