Giáo trình

Lập trình truyền thông

Science and Technology

Bài tập áp dụng phân tán theo cơ chế RMI

Tác giả: unknown

Bài tập áp dụng phân tán theo cơ chế RMI

Mục đích:

Xây dựng ứng dụng phân tán theo cơ chế RMI.

Yêu cầu

Sinh viên thực hiện các bài tập sau:

Xây dựng một ứng dụng phục vụ việc bán vé máy bay cho các đại lý phân tán ở các tỉnh thành khác nhau. Ứng dụng này có các lớp sau:

  • Lớp chuyến bay: Đại diện cho một chuyến bay
    • Có các thuộc tính: Số hiệu chuyến bay, Ngày giờ bay, Nơi đi, Nơi đến, Thời gian bay, Tổng số ghế, Số lượng ghế đã bán, Số lượng ghế còn trống.
    • Các phương thức trên một chuyến bay: phương thức xem thông tin về chuyến bay, phương thức mua vé, phương thức trả vé. Để phục vụ cho nhiều đại lý các phương thức trên thuộc loại đuợc gọi từ xa.
  • Lớp Server, tạo ra nhiều chuyến bay  và duy trì nó để cho phép các đại lý thực hiện các giao dịch trên chuyến bay cụ thể.
  • Client là chương trình cho phép mỗi đại lý được quyền xem thông tin về chuyến bay, mua vé, trả vé theo yêu cầu.
Mục lục
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự