Giáo trình

Lập trình truyền thông

Science and Technology

Bài tập về lập trình truyền thông

Tác giả: unknown

Bài tập về lập trình truyền thông

Bài tập bắt buộc

Bài tập 1.1: Protocol HTTP

Tìm đọc và viết một báo cáo không quá 10 trang về giao thức HTTP.

Bài tập 1.2: Chat Protocol

Tìm hiểu về dịch vụ Chat trên mạng Internet. Viết một bảng báo cáo không qua 10 trang trình bày 2 nội dung sau:

  • Một bảng mô tả các chức năng thường được hỗ trợ trong một dịch vụ Chat.
  • Xây dựng Chat Protocol riêng của bạn trong đó mô tả:
    • Các chức năng hỗ trợ bởi Chat Server.
    • Khuôn dạng (Format) và các loại thông điệp (Message) hỗ trợ bởi Protocol.
    • Sơ đồ trạng thái hoạt động của server và client (giải thuật).
    • Minh họa các kịch bản khác nhau cho từng chức năng của dịch vụ.

Bài tập gợi ý

Bài tập 1.3: POP3 Protocol

Tìm đọc và viết một báo cáo không quá 10 trang về giao thức POP3.

Mục lục
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự