Giáo trình

Đảm bảo chất lượng phần mềm

Science and Technology

Bài Tập

THỰC HÀNH LẬP KẾ HOẠCH TEST

Bài 1: Lập kế hoạch để kiểm thử phần mềm TestPro (trộn đề thi) với nguồn nhân lực là các thành viên trong lớp (coi mỗi thành viên là một tester)

Bài 2: Lập kế hoạch test phần mềm TestOnline (thi trắc nghiệm trực tuyến) với nguồn nhân lực là các thành viên trong lớp (coi mỗi thành viên là một tester)

Bài 3: Lập kế hoạch để kiểm thử website của khoa CNTT – ĐHSPKT Hưng Yên với nguồn nhân lực là các thành viên trong lớp (coi mỗi thành viên là một tester)

THỰC HÀNH XÂY DỰNG CÁC TEST CASE

Bài 1: Xậy dựng test case cho form đăng nhập (cung cấp kèm theo)

Bài 2: Xây dựng test case cho phần mềm TestPro (theo phân công trong pha lập kế hoạch)

Bài 3: Xây dựng test case cho website của khoa CNTT – ĐHSPKT Hưng Yên

THỰC HÀNH THỰC THI TEST VÀ VIẾT BÁO CÁO

Bài 1: Thực hiện kiểm thử với những test case đã xây dựng cho form đăng nhập. Từ đó viết báo cáo và đánh giá kết quả pass và fail

Bài 2: Thực hiện kiểm thử với những test case đã xây dựng cho phần mềm TestPro. Từ đó viết báo cáo và đánh giá kết quả pass và fail

Bài 3:Thực hiện kiểm thử với những test case đã xây dựng cho website của khoa CNTT – ĐH SPKT Hưng Yên. Từ đó viết báo cáo và đánh giá kết quả pass và fail

THỰC HÀNH TEST HỒI QUY TRÊN QUICK TEST PROFESSIONAL

Bài 1: Thực hiện kiểm thử form đăng nhập Form_Login_V1 (cung cấp kèm theo) theo bản đặc tả. Đưa ra báo cáo và đoạn script trên Quick Test Pro.

Thực hiện kiểm tra hồi quy trên Form_Login_V2. Đưa ra báo cáo về những lỗi đã được giải quyết và những lỗi còn tồn đọng (dựa trên script đã của Form_Login_V1)

Bài 2: Thực hiện kiểm thử (viết test case và lựa chọn test case kiểm thử tự động) cho phần mềm Quick test professional

Bài 3: Thực hiện kiểm tra hồi quy trên 2 phiên bản 1 và 2 của phần mềm TestPro (Phần mềm trộn đề thi trắc nghiệm)

THỰC HÀNH NGÔN NGỮ VB SCRIPT TRÊN QUICK TEST PROFESSIONAL

Bài 1: Thực hiện kiểm thử 5 test case tùy chọn (2 test case fail và 3 test case pass) của bài 2 – chương 14. Hiệu chỉnh đoạn mã script phát sinh để với phiên bản sau có thể thực hiện test hồi quy tự động cho test case này.

Bài 2: Thực hiện kiểm thử khả năng chịu tải của phần mềm NetofSchool nhằm kiểm tra khả năng truy xuất đồng thời từ nhiều máy tới phần mềm. (thực hiện bằng cách hiệu chính mã Script để lặp lại quá trình truy xuất)

THỰC HÀNH NGÔN NGỮ VB SCRIPT TRÊN QUICK TEST PROFESSIONAL

Bài 1: Lựa những test case nên được kiểm thử tự động với bài 2 – chương 14. Sau đó, thực hiện hiệu chỉnh mã script phát sinh nhằm giảm thiểu khả năng phải can thiệp của người kiểm thử viên với những test case này cho trường hợp kiểm thử hồi quy với phiên bản sau.

Bài 2: Lựa chọn một site của một website tùy ý, xây dựng và thực thi các test case cho site này, hiệu chỉnh script nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho những lần test hồi quy với những phiên bản sau.

THỰC HÀNH TEST HIỆU NĂNG TRÊN LOAD RUNNER

Bài 1: Thực hiện viết test case để kiểm tra hiệu năng cho phần mềm thi trắc nghiệm TestOnline của khoa CNTT – ĐHSPKT Hưng Yên

THỰC HÀNH TEST HIỆU NĂNG TRÊN LOAD RUNNER

Bài 1: Thực hiện các test case kiểm tra hiệu năng cho phần mềm TestOnline trên Load Runner, xử lý các tham số, các đoạn script phát sinh để thuận lợi cho quá trình kiểm thử.

THỰC HÀNH HIỆU NĂNG TRÊN LOAD RUNNER

Bài 1: Thực hiện viết test case và kiểm thử hiệu năng cho website của khoa công nghệ thông tin trường ĐHSPKT Hưng Yên.

Mục lục
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự