Giáo trình

Giáo trình mạng

Science and Technology

Các hình thức mã hóa dữ liệu số

Tác giả: unknown

Mã hóa đường truyền (Line Coding)

Sau khi số hóa thông tin, vấn đề chúng ta phải quan tâm kế tiếp là cách truyền tải các bit “0” và “1”. Ta có thể sử dụng tín hiệu số hoặc tín hiệu tuần tự để truyền tải các bit “0”, “1”. Công việc này còn được gọi là mã hóa đường truyền (line coding).

Mã hóa đường truyền bằng tín hiệu số

Trong phương pháp này ta sử dụng một tín hiệu số cho bit “0” và một tín hiệu số khác cho bit “1”. Có nhiều cách thức để thực hiện điều này. Một số phương pháp mã hóa phổ biến như:

  • Mã NRZ (Non Return to Zero), RZ (Return to Zero), lưỡng cực (bipolar) NRZ và RZ:

Mã hóa đường truyền bằng tín hiệu tuần tự

Thông thường người ta sử dụng một sóng mang hình sin v(t) = V sin(ωt + ) để mã hóa đường truyền. Trong đó ta thay đổi một số tham số để thể hiện các bit "0" và "1" :

  • Thay đổi V, ta có biến điệu biên độ (Amplitude modulation)
  • Thay đổi ω, ta có biến điệu tần số ( Frequency modulation)
  • Thay đổi Φ, ta có biến điệu pha (Phase modulation)

Bên truyền thực hiện quá trình mã hóa một bit thành tín hiệu tuần tự gọi là biến điệu (modulation). Ngược lại bên nhận, nhận được tín hiệu tuần tự phải giải mã thành một bit, gọi là hoàn điệu (demodulation).

Đánh giá:
5.0 dựa trên 1 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự