Giáo trình

Giáo trình Vi sinh vật học

Science and Technology

Các ngành vi khuẩn

Tác giả: Nguyễn Lân Dũng

Các ngành vi khuẩn

Theo quan điểm hiện đại (NCBI- National Center for Biotechnology Information, 2005) thì vi khuẩn bao gồm các ngành sau đây :

 1.          -Aquificae
 2.          -Thermotogae
 3.          -Thermodesulfobacteria
 4.          -Deinococcus-Thermus 
 5.          -Chrysiogenetes
 6.          -Chloroflexi
 7.          -Nitrospirae
 8.          -Defferribacteres
 9.          -Cyanobacteria
 10.          -Proteobacteria
 11.          -Firmicutes
 12.          -Actinobacteria
 13.          -Planctomycetes
 14.          -Chlamydiae/Nhóm Verrucomicrobia
 15.          -Spirochaetes
 16.          -Fibrobacteres /Nhóm Acidobacteria
 17.          -Bacteroidetes/Nhóm Chlorobia
 18.          -Fusobacteria
 19.          -Dictyoglomi

Việc phân ngành dựa trên các đặc điểm hình thái, sinh lý, sinh hóa, sinh thái...

 

Căn cứ vào tỷ lệ G + C trong ADN người ta xây dựng được cây phát sinh chủng loại (Phylogenetic tree) và chia vi khuẩn thành 11 nhóm sau đây :

 1.          -Nhóm Oxy hoá Hydrogen
 2.          -Nhóm Chịu nhiệt
 3.          -Nhóm Vi khuẩn không lưu huỳnh màu lục
 4.          -Nhóm Deinococcus
 5.          -Nhóm Vi khuẩn lam
 6.          -Nhóm Proteobacteria
 7.          -Nhóm Chlamydia
 8.          -Nhóm  Planctomyces
 9.          -Nhóm Spirochaetes (Xoắn thể)
 10.          -Nhóm Vi khuẩn lưu huỳnh màu lục
 11.          -Nhóm Cytophaga
 12.          --Nhóm Vi khuẩn Gram dương

  Sơ đồ về các loài điển hình

Mục lục
Đánh giá:
5.0 dựa trên 2 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự