GIÁO TRÌNH

Giáo trình Vi sinh vật học

Science and Technology

Các virus chính gây bệnh cho người

Tác giả: Nguyễn Lân Dũng

Các virus chính gây bệnh cho người.

Các virus chính gây bệnh cho da, niêm mạc, mắt

 

 

Virus gây bệnh hệ thần kinh.

Virus gây bệnh tim mạch và hệ bạch huyết  

Virus gây bệnh đường hô hấp

 

 

Virus gây bệnh đường tiêu hoá

Virus gây bệnh đường niệu và sinh dục

 

 
MỤC LỤC