Giáo trình

Dinh dưỡng người

Science and Technology

Cân bằng năng lượng

Tác giả: unknown

Cân bằng năng lượng

Trong quá trình trao đổi chất, sự cân bằng năng lượng theo sau định luật nhiệt động lực học, để xác định rằng dưới những điều kiện lý tưởng, năng lượng làm việc bằng với năng lượng sản sinh ra. Đây là nội dung của luật dự trữ năng lượng. Khi cân bằng năng lượng được hoàn toàn thì khối lượng không thay đổi. Khi nguồn năng lượng vượt quá năng lượng tiêu dùng thì năng lượng được dự trữ trong cơ thể dưới dạng mỡ và làm tăng trọng lượng. Khi nguồn năng lượng thực phẩm ít hơn nhu cầu năng lượng tiêu dùng thì sẽ dẫn đến tình trạng giảm trọng lượng cơ thể. Trong khẩu phần ăn, khi năng lượng nhận vào thấp hơn năng lượng sử dụng thì sự khác biệt được thành lập bằng cách đốt cháy các chất mỡ trong cơ thể và có sự mất trọng lượng cân bằng với sự trao đổi chất béo.

Khi tính toán cân bằng năng lượng, năng lượng thu nhận vào dễ dàng xác định bằng cách đo tổng số calori trong thực phẩm tiêu hoá. Năng lượng dùng hết hoặc tiêu phí thường khó xác định chính xác.

Cân bằng năng lượng = năng lượng nhận vào - năng lượng sản sinh (sự sinh nhiệt).

Mục lục
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự