Giáo trình

Đảm bảo chất lượng phần mềm

Science and Technology

Cấu Hình Hardware

Tiếp cận nhiệm vụ

Quá trình quyết định đi tới việc quyết định xem thiết bị nào dùng để kiểm thử và việc chạy chúng nên được kiểm thử như thế nào là một dự án ‘phân chia lớp tương đương” khá rành mạch.

Điều gì là quan trọng và điều làm cho nỗ lực có thành công hay không là những thông tin bạn cần sử dụng để lập nên các quyết định. Nếu bạn không có kinh ngiệm về phần cứng và phần mềm của bạn chạy trên, bạn nên học càng nhiều càng tốt và hãy nhớ sự giúp đỡ của những kiểm thử viên hay lập trình viên có kinh nghiệm. hãy hỏi thật nhiều và đảm bảo rằng kế hoạch của bạn được cải thiện.

Những phần sau sẽ chỉ ra quá trình chung mà bạn nên tiến hành khi vạch ra kế hoạch kiểm thử cấu hình.

a) Hãy quyết định những kiểu phần cứng bạn sẽ cần.

Ứng dụng của bạn có cần in không? Nếu có bạn cần kiểm thử máy in. Nếu nó có tiếng bạn cần kiểm tra thử card tiếng. Nếu nó là một chương trình đồ họa hay ảnh, bạn cần phải có máy quét và camera kĩ thuật số. Hãy xem xét kĩ lưỡng bộ đặc tính –phần mềm để đảm bảo rằng bạn không bỏ xót thứ gì. Hãy đặt đĩa phần mềm của bạn lên bàn và tự hỏi những phần cứng nào bạn đang sử dụng với nhau để làm cho nó hoạt động.

ĐĂNG KÍ TRỰC TUYẾN: Ví dụ về đặc tính bạn dễ bỏ qua khi chọn phần mềm để sử dụng là đăng kí trực tuyến. Ngày nay nhiều chương trình cho phép người sử dụng đăng kí phần mềm của mình trong qúa trình cài đặt thông qua sự kết hợp broadband (dải rộng, băng rộng ) và modem. Người sử dụng gõ nhập tên địa chỉ và các dữ liệu cá nhân khác của mình, nhấp vào một nút và modem kết nối với một máy tính tại công ty phần mềm nơi nó tải thông tin và hoàn thành việc đăng kí. Phần mềm có thể không thực hiện bất cứ điều gì với các liên lạc trực tuyến. Nhưng nếu nó đăng kí trực tuyến, bạn cần coi các modem và việc liên lạc qua card mạng là một phần trong công việc kiểm thử cấu hình của mình.

b) Quyết định phần cứng, mẫu và device driver nào là có sẵn?

Nếu bạn đang làm lệch đi một chương trình đồ họa cutting-edge, có lẽ bạn không cần kiểm thử xem nó có in tốt với máy in dot-matrir đen trắng 1987. Hãy làm việc với những người bán hàng nhằm đưa ra danh sách thiết bị để kiểm thử. Nếu họ không thể hoặc không giúp bạn, hãy kiểm tra thông tin về các thiết bị gần đây trên các tạp chí PC hoặc Mac Word để biết phần mềm nào là có sẵn và thiết bị nào đang phổ biến. Cả hai tạp chí này cũng như các tạp chí khác đều có những tổng kết hàng năm về các máy in, cạc tiếng, thiết bị tiếp hợp hiển thị và những thiết bị ngoại biên khác.

Hãy tiến hành nghiên cứu xem một vài thiết bị có tách dòng với các thiết bị khác hay không và vì thế có sự lắp ghép tương đương hay không. Ví dụ, một hãng sản xuất máy in có thể cấp phép để một công ty khác đặt phần vỏ máy và dán nhãn hiệu trên máy đó. Từ đây có thể thấy, đó là chiếc máy in giống như vậy.

Hãy quyết định xem driver thiết bị (device driver) nào bạn chuẩn bị kiểm thử. Những tùy chọn của bạn thường là các driver được với hệ điều hành các driver được gắn với các thiết bị hay các driver mới nhất có sẵn trên website của công ty sản xuất phần cứng hay hệ điều hành. Thông thường 3 loại driver là khác nhau. Bạn hãy hỏi chính mình xem khách hàng có gì hay họ có thể nhận được những gì.

c) Quyết định xem đặc tính phần cứng, chế độ và tùy chọn nào là có thể

Máy in màu có thể in đen trắng hoặc in màu, chúng có thể in ở các chế độ chất lượng khác nhau và có thể có những cài đặt cho việc in ảnh hoặc text. Các card hiển thị, như được chỉ ra trong hình 5.6 có thể có các cài đặt màu và độ phân giải màu hình khác nhau.

các thuộc tính hiển thị về số lượng màu và vùng màn hình là các cấu hình khả thi đối với một card hiển thị.

Mỗi thiết bị đều có các tùy chọn và phần mềm của bạn có thể không cần hỗ trợ tất cả các tùy chọn này. Một ví dụ rất hay là về các trò chơi trên mđáy vi tính. Nhiều trò chơi đòi hỏi ít màu hiển thị và độ phân giải thấp. Nếu cấu hình có ít hơn lượng yêu cầu, chúng sẽ không chạy.

d) Làm giảm cấu hình phần cứng xác định xuống tới một tập hợp có thể quản lí

Giả sử rằng bạn không có đủ thời gian và ngân sách để kiểm thử tất cả, bạn cần làm giảm hàng ngàn cấu hình tiềm năng xuống các cấu hình mà bạn cần kiểm thử.

Một cách để thực hiện là đặt tất cả thông tin về cấu hình vào một bảng tính có các cột đề tên hãng sản xuất các phiên bản mẫu và các phiên bản driver cùng các tùy chọn. hình 5.7 là một bảng chỉ ra ví dụ về một bảng xác định rất nhiều các cấu hình máy in. Bạn và đội của bạn có thể xem lại biểu đồ và quyết định xem bạn nên kiểm thử cấu hình nào.

tổ chức thông tin cấu hình của bạn vào một trang máy tính

Hãy chú ý rằng hình 5.7 cũng có các cột thông tin về sự phổ biến các thiết bị cũng như kiểu và tuổi tho.Khi bạn tạo ra những tách phần tương ứng, bạn sẽ có thể quyết định rằng bạn chỉ muốn kiểm thử những máy in có tuổi thọ dưới 5 năm. Với thông tin về kiểu trong trường hợp này là máy in laze hay mực, bạn có thể quyết định kiểm thử 75% máy laze và 25% máy in mực.

Chú ý: Cuối cùng quá trình quyết định để bạn tách phần tương đương các cấu hình thành tập hợp nhỏ hơn phụ thuộc vào bạn và cả đội. Không có một công thức đúng nào. Mọi dự án phần mềm đều khác nhau và sẽ có các tiểu chuẩn lựa chọn khác nhau. Phải đảm bảo rằng mọi người trong đội dự án, đặc biệt là người trong đội quản lí, dự án phải có ý thức về cấu hình nào đang được kiểm định và những biến số nào dẫn đến việc lựa chọn chúng.

e) Xác định các đặc tính duy nhất của phần mềm của bạn mà có thể làm việc với cấu hình phần cứng

Từ khóa ở đây chính là từ “duy nhất”. Bạn không muốn cũng không cần kiểm thử hoàn toàn phần mềm của mình đối với mỗi cấu hình. Bạn chỉ cần kiểm thử những đặc tính khác nhau (các sự tách phần tương ứng khác nhau) mà tương tác với phần cứng.

Ví dụ, nếu bạn đang kiểm thử một bộ xử lí từ chẳng hạn Word Pad (xem hình 5.8) bạn không cần kiểm thử việc lưu giữ file và đặc tính tải (load) trong mỗi cấu hình. Việc lưu và tải file không có gì để thực hiện đối với việc in ấn. Một bài kiểm thử tốt có thể là bài kiểm thử phải tạo được một tài liệu mà chưa các fonts khác nhau (tất nhiên được lựa chọn bởi việc tách phần tương đương), các size điểm màu sắc và hình ảnh khác nhau…sau đó có thể sẽ cố gắng in tài liệu này trên mỗi cấu hình máy in đã được lựa chọn

bạn có thể sử dụng một document mẫu được tạo bởi nhiều font và style khác nhau để kiểm thử cấu hình một máy in.

Việc lựa chọn các đặc tính duy nhất để thử không phải là dễ. trước hết bạn nên tạo một pass hộp đen bằng cách xem xét sản phẩm của mình và kéo ra những đặc tính rõ ràng. Sau đó hãy nói chuyện với những người khác trong đội, đặc biệt các lập trình viên để nhận được một cái nhìn tổng quan về hộp trắng. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên bởi các đặc tính của hộp trắng thậm chí cả những đặc tính chỉ hơi gắn với cấu hình.

f) Thiết kế các trường hợp chạy để trên mỗi cấu hình

Hãy xem xét những điều bạn cần khi thực hiện các bước để kiểm thử mỗi cấu hình. Điều này rất đơn giản

 1. Chọn và cài đặt cấu hình kiểm thử kế tiếp từ danh sách.
 2. Khởi động phần mềm
 3. Tải về các file-configtest.doc
 4. Xác nhận rằng file được hiển thị chính xác
 5. In tài liệu
 6. Xác nhận rằng không có massage báo lỗi nào và tài liệu đã in phù hợp với tài liệu chuẩn
 7. Ghi bất kì sự sai khác nào là một lỗi

Trong thực tế các bước liên quan khác nhau nhiều hơn rất nhiều bao gồm các chi tiết cụ thể hơn về chính xác cái để thực hiện và cái cần tìm kiếm. Mục đích là để tạo ra các bước mà bất kì ai cũng có thể thực hiện được.

g) Thực hiện các trường hợp kiểm thử trên mỗi cấu hình

ạn cần chạy các trường hợp kiểm thử và báo cáo cẩn thận các kết quả cho đội của bạn và cho nhà sản xuất nếu cần. Như đã được nói ở phần trước của bài này, xác định các nguồn gốc đặc biệt tới các vấn đề về cấu hình thường khó và tốn nhiều thời. bạn cần kết hợp chặt chẽ với các lập trình viên và những người kiểm thử White-box để tách các nguyên nhân và quyết định xem các lỗi bạn tìm là do phần mềm hay do phần cứng.

Nếu lỗi là rõ ràng do phần cứng, hãy tham khảo trang web của nhà sản xuất để có các thông tin về các lỗi của họ. Hãy chắc chắn xác định được rằng bạn là một tester phần mềm và bạn đang làm việc cho công ty nào. Nhiều công ty có đội ngũ riêng được thành lập để hỗ trợ cho công ty phần mềm viết phần mềm làm việc với phần cứng của họ. Họ có thể yêu cầu bạn gửi các bản copy về phần mềm kiểm thử của bạn các trường hợp kiểm thử của bạn và các chi tiết hỗ trợ nhằm giúp họ cô lập vấn đề.

h) Chạy lại các bài kiểm thử cho đến khi kết quả làm hài lòng cả đội bạn.

Có một điều không phổ biến trong kiểm thử cấu hình là chạy toàn bộ dự án. Ban đầu một vài cấu hình được thử, sau đó, tất cả các test đều đạt, sau đó, các tập hợp nhỏ hơn, nhỏ hơn nữa các lỗi được sửa. Cuối cùng, bạn sẽ tập chung tại nơi mà không thấy lỗi hoặc nơi mà lỗi vẫn tồn tại trên các cấu hình ít được sử dụng. Tại đây, bạn có thể gọi quá trình kiểm thử cấu hình của bạn là đầy đủ.

Obtaining (thu được) the Hardware

Một thứ mà đã không được đề cập xa như là nơi bạn thu được tất cả những phần cứng này. Thậm chí nếu bạn bỏ rất nhiều công sức và chịu sự rủi ro, để phân chia lớp tương đương cho các cấu hình để đạt số lượng tối thiểu, bạn vẫn có thể yêu cầu hàng tá các cài đặt phần cứng khác nhau. Nó sẽ là một lời xác nhận quá tốn kém khi phải đi ra ngoài và mua riêng lẻ mọi thứ, đặc biệt, nếu bạn sử dụng phần cứng đó chỉ một lần cho một test pass. Dưới đây là một vài ý kiến để khắc phục những vấn đề trên:

 • Chỉ mua những cấu hình mà bạn có thể hoặc sẽ sử dụng thường xuyên nhất. Một kế hoạch lớn là được thiết lập cho mọi tester trong nhóm để có phần cứng khác nhau. Nhưng nó là một phương tiện rất hiệu quả khi thường xuyên phải thay đổi các cấu hình khác nhau để kiểm tra trên chúng. Thậm chí nếu nhóm kiểm tra của bạn là rất nhỏ, chỉ gồm 3 hoặc 4 người có một vài cấu hình sẽ trợ giúp rất lớn.
 • Sự tiếp xúc với nhà sản xuất phần cứng và yêu cầu họ cho mượn hoặc thậm chí là cho bạn phần cứng. Nếu bạn giải thích rằng bạn đang kiểm tra sự hoạt động của phần mềm trên phần cứng mới và bạn muốn đảm bảo rằng nó làm việc tốt trên phần cứng của họ, chắc hẳn rằng họ sẽ sẵn sàng giúp bạn. Họ cũng có lợi từ kết quả của quá trình kiểm tra, vì vậy hãy nói với họ rằng bạn sẽ cũng cấp cho họ kết quả của quá trình kiểm tra, và nếu có thể hãy copy bản phần mềm cuối cùng cho họ. Đó cũng là một ý kiến hay để xây dựng các mối quan hệ này, đặc biệt nếu bạn kiểm tra được thấy lỗi và cần tiếp xúc với công ty phần cứng để báo cáo về nó.
 • Gửi một thông báo hoặc email tới tất cả mọi người trong công ty của bạn hỏi về cấu hình phần cứng nào mà họ đã có trong cơ quan của họ hoặc thậm chí là ở nhà họ và nếu họ cho phép bạn hãy thực hiện một vài bài test trên các phần cứng này. Để thực hiện kiểm tra cấu hình, bạn có thể phải lái xe quanh thành phố, nhưng toàn bộ chi phí cho việc này vẫn ít hơn so với việc mua toàn bộ phần cứng mới.
 • Nếu công ty của bạn có ngân sách, thì hãy làm việc với người quản lý dự án để cam kết rằng quá trình kiểm tra của bạn giúp phần mềm làm việc được trên những cấu hình chuyên nghiệp và đảm bảo sự tương thích.

Xác định các chuẩn Hardware

Nếu bạn thấy thích thú khi thực hiện phân tích một chút static black-box, xem xét lại các bản đặc tả mà các công ty phần cứng sử dụng để tạo các sản phẩm của họ, bạn có thể quan sát những những cặp địa chỉ sau. Tìm hiểu một số chi tiết về các đặc tả phần cứng có thể giúp bạn am hiểu hơn những quyết định phân chia tương đương.

Với phần cứng của Apple, bạn hãy tới thăm website về phần cứng của Apple: developer.apple.com/hardware. Ở đây, bạn sẽ tìm thấy thông tin và các link tới quá trình phát triển, quá trình kiểm tra phần cứng và cung cấp các thiết bị driver cho máy tính Apple. Một link Apple khác, developer.apple.com/testing, chỉ cho bạn những thông tin kiểm tra đặc biệt, giới thiệu các link tới thư viện các test giúp thực thi việc kiểm tra cấu hình.

Với PCs, link hay nhất là www.microsoft.com/whdc/system/platform. Đây là trang cung cấp kỹ thuật thực thi các guideline, các mẹo, các công cụ để phát triển và kiểm tra phần cứng mở rộng cho việc sử dụng windows.

Microsoft cũng xuất bản một tập các chuẩn cho phần mềm và phần cứng để có thể nhận logo của windows. Thông tin này tại msdn.microsoft.com/certificationwww.microsoft.com/whdc/whql.

Kiểm tra cấu hình với các Hardware khác

Vì vậy, nếu bạn không kiểm tra phần mềm khi chạy trên một PC hoặc một Mac nào cả? bài này có phải là không cần thiết với bạn không? Không hẳn thế! Mọi thứ bạn học được có thể áp dụng để kiểm tra các hệ thống chung chung hoặc có giữ độc quyền. Đây không phải là vấn đề gặp phải với phần cứng hoặc với việc kết nối tới nó, nếu nó có thể biến đổi liên tục như cơ của bộ nhớ, tốc độ CPU,… hoặc nếu nó kết nối tới phần khác của phần cứng, đưa ra cấu hình phần mềm cần thiết để kiểm tra.

Nếu bạn đang kiểm tra một điều khiển công nghiệp, một mạng, các thiết bị y tế, hoặc một hệ thống điện thoại. Hãy tự hỏi mình những câu hỏi giống nhau khi bạn đang kiểm tra một máy tính để bàn:

- Phần cứng mở rộng nào sẽ hoạt động được với phần mềm này?

- Các mô hình và phiên bản nào của phần cứng là có sẵn?

- Các đặc trưng nào hoặc các tùy chọn nào là hỗ trợ cho phần cứng này?

Tạo ra các phân vùng tương đương của phần cứng dựa trên input từ những người làm việc với thiết bị, quản lý dự án của bạn, hoặc người bán hàng của bạn. Phát triển các test case, thu thập phần cứng lựa chọn, và chạy các test. Kiểm tra cấu hình cho phép áp dụng các kỹ thuật kiểm tra tương tự như bạn đã được học.

Tổng kết

Bài này cho phép bạn nghĩ về những hướng kiểm tra cấu hình. Nó là một công việc mà một tester mới thường xuyên được phân công bởi vì nó một khái niệm rõ ràng nhất. Vì thế, đây sẽ là một lời giới thiệu tốt để có các kỹ năng tổ chức cơ bản và phân chia lớp tương đương, là một nhiệm vụ mà bạn sẽ phải làm việc với rất nhiều thành viên của đội dự án khác, và là một thứ mà người quản lý của bạn có thể dễ dàng kiểm định lại được kết quả.

Nếu bạn được giao cho việc kiểm tra cấu hình của một dự án, hãy hít thở thật sâu, đọc lại bài này, lập kế hoạch cẩn thận cho bài này, và lập kế hoạch về thời gian. Khi bạn đã hoàn thành, ông chủ của bạn sẽ giao cho bạn những công việc rất tuyệt vời: ví dụ như kiểm tra khả năng tương thích

Mục lục
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự