Giáo trình

Quản trị doanh nghiệp

Business

Câu hỏi ôn tập tổng quan về quản trị kinh doanh và nhiệm vụ chủ yếu của nhà quản trị doanh nghiệp

Câu hỏi ôn tập

-      Doanh nghiệp là gì ? Các đặc trưng cơ bản của doanh nghiệp ?

-      Các loại hình doanh nghiệp ? Đặc điểm của từng loại hình doanh nghiệp ?

-      Bản chất và đặc điểm của hệ thống kinh doanh ?

-      Phân tích ý nghĩa doanh nghiệp là đơn vị sản xuất ? Tại sao nói doanh nghiệp vừa là đơn vị sản xuất vừa là đơn vị phân phối ?

-      Mục đích phân tích môi trường kinh doanh ?  Trình bày và liên hệ thực tế các yêu tố môi trường ảnh hưởng đến họat động kinh doanh của doanh nghiệp ?

-      Trình bày mục đích, mục tiêu của doanh nghiệp? Làm thế nào để thành lập doanh nghiệp mới? Mua lại doanh nghiệp sẵn có ? So sánh đại lý độc quyền với thành lập doanh nghiệp mới hoặc mua lại doanh nghiệp sẵn có ?

-      Thế nào là phá sản doanh nghiệp ? Dấu hiệu nào chứng tỏ doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản?

Mục lục
Đánh giá:
4.0 dựa trên 2 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự