GIÁO TRÌNH

Giáo trình Vi sinh vật học

Science and Technology

Cầu khuẩn Gram âm, kỵ khí bắt buộc

Tác giả: Nguyễn Lân Dũng

Cầu khuẩn Gram âm, kỵ khí bắt buộc

         A- Đường kính tế bào > 1,3µm

                                                        5.1- Chi Megasphaera

         AA- Đường kính tế bào < 1,3µm

B- Khuẩn lạc dưới tia tử ngoại (360nm) có màu đỏ huỳnh quang, chỉ sinh acid béo 2 carbon

                                                    5.2- Chi Syntrophococcus

BB- Khuẩn lạc dưới tia tử ngoại (360nm) không có màu đỏ huỳnh quang, có thể sinh cả các acid béo khác

C- Aminoacid là nguồn năng lượng chủ yếu, không lên men lactic

                              5.3- Chi Acidaminococcus       

CC- Aminoacid không phải là nguồn năng lượng chủ yếu, lên men lactic

                                                        5.4- Chi Veillonella

 
MỤC LỤC