Giáo trình

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Mục lục - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật~

MỤC LỤC 2

MỤC LỤC

Trong khoa học máy tính, cấu trúc dữ liệu là một cách lưu dữ liệu trong máy tính sao cho nó có thể được sử dụng một cách hiệu quả. Thông thường, một cấu trúc dữ liệu được chọn cẩn thận sẽ cho phép thực hiện thuật toán hiệu quả hơn. Việc chọn cấu trúc dữ liệu thường bắt đầu từ chọn một cấu trúc dữ liệu trừu tượng. Một cấu trúc dữ liệu được thiết kế tốt cho phép thực hiện nhiều phép toán, sử dụng càng ít tài nguyên, thời gian xử lý và không gian bộ nhớ càng tốt. Các cấu trúc dữ liệu được triển khai bằng cách sử dụng các kiểu dữ liệu, các tham chiếu và các phép toán trên đó được cung cấp bởi một ngôn ngữ lập trình.

Trong thiết kế nhiều loại chương trình, việc chọn cấu trúc dữ liệu là vấn đề quan trọng. Kinh nghiệm trong việc xây dựng các hệ thóng lớn cho thấy khó khăn của việc triển khai chương trình, chất lượng và hiệu năng của kết quả cuối cùng phụ thuộc rất nhiều vào việc chọn cấu trúc dữ liệu tốt nhất. Sau khi cấu trúc dữ liệu được chọn, người ta thường dễ nhận thấy thuật toán cần sử dụng. Đôi khi trình tự công việc diễn ra theo thứ tự ngược lại: cấu trúc dữ liệu được chọn do những bài toán quan trọng nhất định có thuật toán chạy tốt nhất với một số cấu trúc dữ liệu cụ thể. Trong cả hai trường hợp, việc lựa chọn cấu trúc dữ liệu là rất quan trọng.

Trong modul này, với thời lượng hạn chế, chỉ trình bày những vấn đề cơ bản nhất của cấu trúc dữ liệu như danh sách nối đơn, kép, ngăn xếp, hàng đợi, cây. Còn rất nhiều cấu trúc dữ liệu mạnh khác như tập hợp, bảng băm, B-tree,… mà modul này không đủ thời lượng trình bày. Ngoài ra, thuật toán cũng được trình bày rất ngắn gọn đi liền với cấu trúc dữ liệu tương ứng. Vì thuật toán là một lĩnh vực quan trọng và rộng nên chương trình còn có modul “Phân tích thiết kế thuật toán” ở học kỳ sau.

Hưng Yên, tháng 12 năm 2007

Đánh giá:
5.0 dựa trên 1 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự