Giáo trình

Cơ sở hải dương học

Science and Technology

Cở sở hải dương học - Lời giới thiệu

Tác giả: Phạm Văn Huấn

Cuốn “Cơ sở hải dương học” được biên soạn với mục đích làm tài liệu tham khảo cho những người làm công tác khí tượng – thủy văn. Nó cũng đáp ứng được yêu cầu học tập của sinh viên ngành khí tượng – thủy văn.

Nội dung cuốn sách gồm 7 chương, chương 1 và 2 khái quát về hình thái học và địa hình đáy của đại dương và biển, chương 3 và 4 trình bày những tính chất vật lý của nước đại dương và các quá trình liên quaqn với chúng.

Phần động lực nước đại dương được trình bày trong các chương 5, 6, 7. Ở đây chú trọng đến bản chất và cơ chế của các quá trình động lực cơ bản trong biển như sóng, thủy triều và dòng chảy, còn các phương pháp tính toán chúng chỉ dừng lại ở những khái niệm và cơ sở của phương pháp.

Sử dụng tài liệu này kết hợp với cuốn “Bài tập hải dương học vật lý” (Trường đại học tổng hợp Hà Nội, 1984), bạn đọc có thể nắm được những nội dung cơ bản về hải dương học.

Bộ môn Hải dương học

Trường đại học tổng hợp Hà Nội

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự