Giáo trình

Đề cương: Tin học đại cương (khối ngành kinh tế)

Science and Technology

Mục đích môn học

Tác giả: Xuân Trịnh

Học phần trang bị cho sinh viên khối ngành Kinh tế những kiến thức cơ bản về tin học trong đó nhấn mạnh đến ứng dụng và cách sử dụng các phần mềm phổ thông. Sau khi hoàn thành học phần Tin học đại cương, sinh viên sẽ có kiến thức về máy vi tính, về những ứng dụng cơ bản của máy vi tính trong các chuyên ngành kinh tế, hiểu biết về vai trò của thông tin và cách thu thập thông tin để giải quyết vấn đề. Sinh viên cũng có cơ hội để phát triển các kĩ năng giao tiếp và thuyết trình; kĩ năng hợp tác và làm việc theo nhóm; kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề. Các khối kiến thức chính bao gồm:

  1. Một số vấn đề cơ bản về tin học và máy tính
  2. Hệ điều hành Windows
  3. Soạn thảo văn bản trên máy tính.
  4. Sử dụng bảng tính và phần mềm thuyết trình
  5. Sử dụng các dịch vụ cơ bản của Internet.
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự