Giáo trình

Lập trình truyền thông

Science and Technology

Dịch vụ phản hồi thông tin (Echo Service)

Tác giả: unknown

Dịch vụ phản hồi thông tin (Echo Service)

Dịch vụ phản hồi thông tin là một dịch vụ tồn tại trên hệ thống mạng UNIX. Dịch vụ này được xây dựng theo mô hình Client - Server, cơ chế hoạt động như sau:

  • Phần Server: Chờ nhận các byte gởi đến từ Client. Với mỗi byte nhận được, Server sẽ gởi về đúng byte đã nhận trở về Client.

Phần Client: Gởi các byte sang Server, chờ nhận các byte gởi về từ Server.

Mục lục
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự