Giáo trình

Dinh dưỡng người

Science and Technology

Đơn vị năng lượng

Tác giả: unknown

Đơn vị năng lượng

Đơn vị năng lượng theo hệ SI là joule (J), là năng lượng được sử dụng khi 1 kilogram (kg) di chuyển qua một metre (m) bằng lực 1 Newton (N). Tuy nhiên giá trị 1 joule là rất bé khi thể hiện đơn vị năng lượng, do đó trong hầu hết khái niệm trong dinh dưỡng, đơn vị kJ (= 103 J) hoặc MJ (= 106J) được sử dụng phổ biến.

Đơn vị năng lượng còn được thể hiện bằng calorie, được xác dịnh là năng lượng cần thiết để đưa 1 g nước từ 14,5oC tăng lên 15,5oC. Trong ứng dụng thực tế của dinh dưỡng học, thường lấy 1000 calo tức 1 kilo calo (Kcal) làm đơn vị sử dụng phổ biến. Có thể chuyển hoá giữa Kcal và kJ như sau:

1 Kcal = 4,184 kJ; 1 kJ = 0,239 Kcal hay 4,2 kJ = 1 Kcal.

Nguồn năng lượng từ mặt trời đến con người (http://en.wikipedia.org/wiki)
Mục lục
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự