Giáo trình

Đảm bảo chất lượng phần mềm

Science and Technology

Esstimate

b.Assign

Giao nhiệm vụ này cho ai giải quyết, nó sẽ được gửi đến mail của người được giao và sẽ được ghi cụ thể trong defect đó ở mục workflow.

 • Cách thực hiện tương tự phần trên chỉ khác nội dung thông tin

 • Esstimate

Nó là luồng việc tiếp theo sau khi assign như dự kiến thời gian, ngày hoàn thành và sẽ được ghi cụ thể trong defect đó ở mục workflow.

Cách thực hiện tương tự phần trên chỉ khác nội dung thông tin

 • Fix

Cụ thể lỗi là gì, đưa ra hướng giải pháp ra sao và đã sửa trong bao lâu sẽ được ghi cụ thể trong defect đó ở mục workflow.

Cách thực hiện tương tự phần trên chỉ khác nội dung thông tin

 • Verify

Thành viên trong nhóm kiểm tra và xác nhận đây liệu lỗi đã được sửa chưa sẽ được ghi cụ thể trong defect đó ở mục workflow.

Cách thực hiện tương tự phần trên chỉ khác nội dung thông tin

 • Force Close

Sau khi sửa lỗi hoàn thành đóng lại và defect sẽ được ẩn đi và sẽ được ghi cụ thể trong defect đó ở mục workflow.

Cách thực hiện tương tự phần trên chỉ khác nội dung thông tin

 • Re-Open

Nhưng sau một thời gian lại phát hiện lỗi thì có thể mở lại lỗi đó thì defect đó sẽ lại enable sẽ được ghi cụ thể trong defect đó ở mục workflow.

Cách thực hiện tương tự phần trên chỉ khác nội dung thông tin

 • Release Notes

Là những thông báo ghi cụ thể cho mỗi lần sửa lỗi cho một phiên bản cụ thể

Cách thực hiện tương tự phần trên chỉ khác nội dung thông tin

 • Comment

Là những chú ý cần nhớ cho mỗi defects khi được sửa sẽ được ghi cụ thể trong defect đó ở mục workflow.

Cách thực hiện tương tự phần trên chỉ khác nội dung thông tin

 • Bulk Field Changes

Lọc defect theo điều kiện

 • Renumber Defects

Đánh lại số thứ tự defect cho theo logic de hiểu tuỳ theo nhu cầu người Test

 1. Sử dụng Workbook

Nhằm ghi lại hay chuân bị các công việc, nhiệm vụ sắp tới, chọn biểu tượng

Tạo mới: Create->To Do.. hoặc

Chỉnh sửa: Edit -> Edit Task..

Xoá: Edit ->Delete Task

Sau khi hoàn thành công việc đã dự tính bấm Edit -> Done

 1. Tài liệu hướng dẫn sử dụng
 • TestTrackPro Client (đi kèm với bộ cài)
 • TestTrackPro Admin Server (đi kèm với bộ cài)
 • TestTrackPro Server.doc (Duongpt)
Mục lục
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự