Giáo trình

Giáo trình các khái niệm cơ bản về CNTT

Science and Technology

Từ điển thuật ngữ tin học Anh Việt

Tác giả: Đỗ Ngọc Minh
Analogue Tương tự
Apple MAC Máy Mac
Application software Phần mềm ứng dụng
Arithmetic Logical Unit - ALU Khối tính toán số học logic
Asymmetric Digital Subscriber Line - ADSL Đường thuê bao số bất đối xứng
Baud Tốc độ giới hạn
Card Vỉ mạch
Case Vỏ máy
Central Processing Unit - CPU Khối xử lý trung tâm, con chíp
Compact Disk Đĩa CD
Complete backup Sao lưu toàn bộ
Computer Science Khoa học máy tính
Control Unit - CU Khối điều khiển
Data Dữ liệu
Database Cơ sở dữ liệu
Desktop Máy tính đặt trên mặt bàn
Dial up Quay số
Digital Số
Digital Versilite Disk Đĩa DVD
Dot-matrix printer Máy in ma trận điểm, máy in kim
Download Tải về
E-Commerce Thương mại điện tử
E-learning Học điện tử, học qua Internet
Electronic Mail – Email Thư tín điện tử
Extenal Storage Bộ nhớ ngoài
Extranet Là một phần của Intranet, nhưngcó khả năng truy xuất được từ bên ngoài
File Transfer Protocol – FTP Giao thức truyền tải tệp tin
Floppy Disk Đĩa mềm
Format Định dạng đĩa
Freeware Phần mềm miễn phí
Graphic User Interface - GUI Giao diện đồ họa cho người dùng
Hard disk Đĩa cứng
Hardware Phần cứng
Identifer - ID Mã định danh
Incremental backup Sao lưu một phần
Informatics Tin học
Information Thông tin
Information Technology Công nghệ thông tin
Ink-jet printer Máy in phun
Input devices Các thiết bị vào
Input/output devices Các thiết bị vào/ra
Integrated Services Digital Network - ISDN Mạng số tích hợp đa dịch vụ
Internal Storage Bộ nhớ trong
Internet Mạng thông tin toàn cầu
Intranet Mạng nội bộ vận hành trên giao thức của Internet
Keyboard Bàn phím
Laptop Máy tính xách tay
Laser printer Máy in Laser
Licenses Giấy phép sử dụng
Linux Hệ điều hành Linux
Local Area Network - LAN Mạng nội bộ
Main board Bo mạch chủ
Main frame Máy tính lớn
Microsoft Disk Operating System -MS DOS Hệ điều hành DOS của hãng Microsoft
MODulate/DEModulate - Modem Bộ điều chế và giải điều chế
Monitor Màn hình
Mouse Chuột
MS Windows Hệ điều hành Windows của hãng Microsoft
Network card Vỉ mạch mạng
Notebooks Máy tính xách tay loại nhỏ, máy tính sổ tay
Online Trực tuyến
Operating System Hệ điều hành
Optical Character Recognition - OCR Nhận dạng các ký tự dùng quang học
OS/2 Hệ điều hành OS/2
Output devices Các thiết bị ra
Palmtop Máy tính lọt lòng bàn tay
Parallel Port Cổng song song
Password Mật khẩu
Peripheral Device Các thiết bị ngoại vi
Personal Computer - PC Máy tính PC
Personal Digital Assistant - PDA Thiết bị trợ giúp cá nhân kỹ thuật số
Pocket computer Máy tính bỏ túi
Presentation Trình diễn
Printer Máy in
Projector Thiết bị trình diễn – máy chiếu
PS2 Hệ điều hành PS2
Public Switched Data Network - PSDN Mạng dữ liệu chuyển mạch công cộng
Public Switched Telephone Network – PSTN Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng
Random Access Memory - RAM Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên
Read Only Memory - ROM Bộ nhớ chỉ đọc
Scanner Máy quét
Serial Port Cổng nối tiếp
Shareware Phần mềm chia sẻ
Shopping online Mua hàng trực tuyến
Shutdown Lệnh đóng hệ thống và tắt máy
Software Phần mềm
Sound Card Vỉ mạch âm thanh
Speaker Loa
Spreadsheet Bảng tính
System software Phần mềm hệ thống
Tele-working Làm việc từ xa
Transmission Control Protocol/Internet Protocol - TCP/IP Giao thức truyền thông trên Internet
Un-interruptible Power Supply – UPS Bộ lưu điện
Universal Serial Bus Cổng nối tiếp vạn năng USB
Unix Hệ điều hành Unix
USB Flash Disk Đĩa giao tiếp theo chuẩn USB
UserID Tên đăng nhập
Web browsing Duyệt web
Webcam Camera số nhỏ, truyền ảnh qua web
Wide Area Network – WAN Mạng vùng rộng
Word processing Xử lý văn bản
World Wide Web –WWW Dịch vụ trang tin toàn cầu
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự