Giáo trình

Giáo trình lý thuyết mầu

Science and Technology

Phần mở đầu

Tác giả: Nguyễn Hưu Minh

Tóm tắt

Trước khi vào nghiên cứu từng chi tiết kỹthuật và chất liệu được sử dụng để tái tạo màu sắc, chúng ta hãy ôn lại kiến thức về lý thuyếtcủa quá trình phức tạp này.

Dưới đây, một phần lịch sử gắn gọn về táitạo màu sắc, nhấn mạnh về việc tái tạo màu sắc in sẽ được trình bày. Truyền hình và nhiếpảnh cũng được giới thiệu lại vì tầm quan trọngcủa những kỹ thuật này đối với các quá trìnhquét màu và in thử ngày nay. Ngoài ra,chương này cũng đưa ra những giải thích cơ bản về nguyên lý hoạt động của các hệ thống tái tạo màu sắc.

Ngoài sự tái tạo màu sắc, mong muốn chủ yếu của giáo trình này là hiện tượng hiển thị của màu sắc. Chương này cũng giới thiệu các lý thuyết cơ bản về màu sắc để cung cấp một nền tảng cho những phần trình bày chi tiết hơn ở các chương sau.

Cuối cùng, vài khái niệm chính về các hệthống in cũng được giới thiệu. Luận điểm của lý thuyết hiện đại lâu nay vẫn cho rằng việc tái tạo màu sắc thành công đòi hỏi mỗi giai đoạn trong quá trình phải có các mối liên kết với nhau trong toàn bộ hệ thống. Để tạo ra một ấn phẩm màu sắc có chất lượng cao, các yếu tố của hệ thống, chẳng hạn như mực, tách màu, giấy, bản in thử và việc in ấn cuối cùng phải được chọn lựa trong khi vẫn nghĩ đến những yếu tố khác. Ý tưởng này sẽ được triển khai xuyên suốt quyển sách.

Xem chi tiết tại đây

Tập tin đính kèm

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự