Giáo trình

oer

Social Sciences

Giấy phép MIT

Tác giả: Wikipedia

Giấy phép MIT là một loại giấy phép sử dụng cho các phần mềm, các mã nguồn mở được phát triển dựa trên một loại giấy phép có nguồn gốc tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT).

Giấy phép MIT là loại giấy phép cho phép sử dụng mã nguồn tự do nhất, nó có thể kết hợp với các mã nguồn khác và đảm bảo tương thích tuân theo điều kiện của mọi lại giấy phép khác. Ví dụ nó có thể kết hợp với một phần mã nguồn được cung cấp bởi Giấy phép GPL và hoàn toàn cho phép phát triển theo giấy phép GPL. Đơn gian vì nó cho phép sử dụng mã nguồn tự do hơn cả Giấy phép GPL.

Giấy phép MIT còn có tên gọi khác là giấy phép X11, Giấy phép MIT đã được sử dụng nhiều cho các phần mềm cho các hệ thống X Window.

Các phần mềm sử dụng Giấy phép MIT như Expat , PuTTY , the Mono development platform class libraries.

Một số phần mềm sử dụng cả 2 loại giấy phép như Ứng dụng mã JavaScript thư viện jQuery được cấp giấy phép theo cả MIT và Giấy phép Công cộng GNU.

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự