Giáo trình

Giáo trình mạng

Science and Technology

Giới thiệu tầng vật lý của hệ thống truyền dữ liệu

Tác giả: unknown

Giới thiệu mô hình của một hệ thống truyền dữ liệu đơn giản

Về cơ bản, một hệ thống mạng truyền dữ liệu đơn giản nhất được mô tả như sau:

Hệ thống truyền dữ liệu đơn giản

Trong mô hình trên, dữ liệu gồm có văn bản, hình ảnh, âm thanh, phim ảnh cần được số hóa dưới dạng nhị phân (bit 0, 1) để dễ dàng cho xử lý và truyền tải. Thiết bị truyền được nối với thiết bị nhận bằng một đường truyền hữu tuyến hoặc vô tuyến.

Truyền tin là quá trình thiết bị truyền gởi đi lần lượt các bit của dữ liệu lên kênh truyền để nó lan truyền sang thiết bị nhận và như thế là dữ liệu đã được truyền đi. Các thiết bị truyền và nhận là các máy tính. Để cho hệ thống này có thể hoạt động được thì các vấn đề sau cần phải được xem xét:

  • Cách thức mã hóa thông tin thành dữ liệu số.
  • Các loại kênh truyền dẫn có thể sử dụng để truyền tin.
  • Sơ đồ nối kết các thiết bị truyền và nhận lại với nhau.
  • Cách thức truyền tải các bit từ thiết bị truyền sang thiết bị nhận.

Hệ thống trên là hệ thống cơ bản nhất cho các hệ thống truyền dữ liệu. Nó thực hiện đầy đủ các chức năng mà tầng vật lý trong mô hình OSI qui định.

Đánh giá:
5.0 dựa trên 1 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự